Wegen


De provincie zorgt voor de inrichting en het onderhoud van de provinciale wegen. Zo kunt u comfortabel en veilig uw bestemming bereiken. Hier vindt u meer informatie over de Drentse provinciale wegen en het werk aan deze wegen.

Wegen

De provincie Drenthe beheert de provinciale wegen en vaarwegen. Daarbij horen ook fietspaden, bermen, begroeiing, bruggen, viaducten, openbare verlichting, verkeersborden, fietspaden en faunavoorzieningen (tunnels, afrastering). Heeft u iets gezien dat niet in orde is, bijvoorbeeld een lichtmast die het niet doet, een gat in het wegdek, een aangereden dier of struiken die over het fietspad hangen? Laat het ons dan weten.

Uitgelicht

Aanpak verkeersplein Gieten en N34 Annen-Gasselte

De provincie Drenthe wil de doorstroming bij verkeersplein Gieten verbeteren en de verkeersveiligheid op de N34 tussen Annen en Gasselte, met een betere verbinding voor het openbaar vervoer. Om tot goede oplossingen te komen doen we onderzoek naar een aantal verkeersmaatregelen. Lees verder over de procedure en hoe u kunt meedenken: N34 - Provincie Drenthe

Dagelijks rijdt er veel verkeer over de Norgerbrug in Bovensmilde en langs de N371 bij Kloosterveen. De brug voldoet niet langer aan de huidige inrichtingseisen. Daarom bouwen we een nieuwe bredere brug. Even verderop in Assen ligt de woonwijk Kloosterveen. Deze wijk breidt de komende jaren uit. Hierdoor neemt het aantal auto’s, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer toe. Om al dit nieuwe verkeer vlot en veilig de wijk in en uit te laten gaan, maken we een nieuwe hoofdaansluiting en passen we de Balkenweg (N371) aan.

MM Bereikbaar

Goede en veilige bereikbaarheid van Zuidoost-Drenthe is van economisch en maatschappelijk belang. Om dit te behouden is aanpassing van de weg Klazienaveen-Emmen (N862) en de Rondweg (N391) nodig. De provincie Drenthe en de gemeente Emmen gaan samen verbeteringen doorvoeren waardoor u straks beter in en uit Emmen kunt komen. Veilig en vlot.

Wegwerkzaamheden

Waar wordt er aan de weg gewerkt? Of zijn er werkzaamheden gepland? Dat kunt u zien op de kaart 'Wegwerkzaamheden'. Aanvullende over informatie over projecten is te vinden op onderstaande pagina's over de wegen

De provincie Drenthe maait de bermen van de provinciale wegen en vaarwegen ecologisch. Hoe werkt dat?

De provincie Drenthe is de beheerder van provinciale wegen en fietspaden. Deze liggen grotendeels buiten de bebouwde kom. Om deze wegen en fietspaden veilig te kunnen gebruiken is soms verlichting nodig. Maar de provincie moet er tegelijkertijd voor zorgen dat er niet te veel licht is. Wat doet de provincie aan verlichting?

Het Nederlandse wegennet is en wordt grotendeels voorzien van nieuwe belijning. De wegbeheerders in Nederland - Rijk, provincies en gemeenten - hebben afspraken gemaakt over welke lijnen passend zijn op welk soort weg.