Wegen


De provincie zorgt voor de inrichting en het onderhoud van de provinciale wegen. Zo kunt u comfortabel en veilig uw bestemming bereiken. Hier vindt u meer informatie over de Drentse provinciale wegen en het werk aan deze wegen.

Wegen

De provincie Drenthe beheert de provinciale wegen en vaarwegen. Daarbij horen ook fietspaden, bermen, begroeiing, bruggen, viaducten, openbare verlichting, verkeersborden, fietspaden en faunavoorzieningen (tunnels, afrastering). Heeft u iets gezien dat niet in orde is, bijvoorbeeld een lichtmast die het niet doet, een gat in het wegdek, een aangereden dier of struiken die over het fietspad hangen? Laat het ons dan weten.

Uitgelicht

Verbeteren verkeersveiligheid N34 rondom verkeersplein Gieten

De provincie doet onderzoek naar de verkeersveiligheid en doorstroming rondom verkeersplein Gieten en een betere verbinding voor het openbaar vervoer.

Wegwerkzaamheden

Waar wordt er aan de weg gewerkt? Of zijn er werkzaamheden gepland? Dat kunt u zien op de kaart 'Wegwerkzaamheden'. Aanvullende over informatie over projecten is te vinden op onderstaande pagina's over de wegen

De provincie Drenthe maait de bermen van de provinciale wegen en vaarwegen ecologisch. Hoe werkt dat?

De provincie Drenthe is de beheerder van provinciale wegen en fietspaden. Deze liggen grotendeels buiten de bebouwde kom. Om deze wegen en fietspaden veilig te kunnen gebruiken is soms verlichting nodig. Maar de provincie moet er tegelijkertijd voor zorgen dat er niet te veel licht is. Wat doet de provincie aan verlichting?

Het Nederlandse wegennet is en wordt grotendeels voorzien van nieuwe belijning. De wegbeheerders in Nederland - Rijk, provincies en gemeenten - hebben afspraken gemaakt over welke lijnen passend zijn op welk soort weg.