N857


Op deze pagina vindt u informatie over provinciale weg N857. De N857 is een provinciale weg in de provincie Drenthe. De weg verbindt Rolde met Borger. De weg kruist onderweg met de provinciale wegen N376 en N374. Het is een erftoegangsweg. Buiten de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 80 km per uur.

Nieuwsberichten