Commissaris van de Koning - mevr. J. Klijnsma


Mevr. J. (Jetta) Klijnsma is commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. Zij is voorzitter van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. De commissaris van de Koning bewaakt de kwaliteit van besluiten die het provinciebestuur neemt en bevordert de bestuurlijke kwaliteit en samenwerking in Drenthe.

Tip de commissaris!

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma maakt graag kennis met Drenthe en de Drenten. Graag bezoekt zij mensen, locaties en projecten die u als Drent belangrijk vindt. Heeft u hiervoor een goede tip?

Welk dorp en welke mensen moet zij bezoeken? Welk initiatief moet de commissaris echt zien? Waar bent ú trots op en wat wilt u heel graag delen met onze commissaris?

Grote en kleine suggesties zijn van harte welkom!

In gesprek met groep 8

Ben jij een groep 8-er of leerkracht uit Drenthe, Jetta Klijnsma komt graag een keer bij  jou in de klas om te praten over hoe Nederland wordt bestuurd, in vrijheid leven en zijn wie je wilt zijn. Stuur een mail naar post@drenthe.nl of neem contact op via (0592) 36 55 55.

Een jaar met twee gezichten

Het afgelopen jaar heeft corona wederom grote invloed gehad op ons leven. We begonnen in een lockdown, tijdens de zomermaanden dachten we er vanaf te zijn, maar we sloten 2021 toch weer in bijna volledige beperking af.

Desondanks hebben we met zijn allen veel werk kunnen verzetten en heb ik mooie ontmoetingen gehad. Vaak digitaal, maar gelukkig ook in het echt, fysiek.

Ik nodig u bij deze van harte uit om in dit jaarverslag te lezen wat ik als commissaris in 2021 samen met u heb kunnen ondernemen en meemaken in onze mooie provincie.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier en hopelijk tot spoedig!

Portefeuille

  • Voorzitter college van Gedeputeerde Staten (eigenstandige positie)
  • Coördinatie van beleid
  • Openbare orde en veiligheid
  • Rijkstaken
  • Kabinetszaken