Commissaris van de Koning - mevr. J. Klijnsma


Mevr. J. (Jetta) Klijnsma is commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. Zij is voorzitter van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. De commissaris van de Koning bewaakt de kwaliteit van besluiten die het provinciebestuur neemt en bevordert de bestuurlijke kwaliteit en samenwerking in Drenthe.

Tip de commissaris!

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma maakt graag kennis met Drenthe en de Drenten. Graag bezoekt zij mensen, locaties en projecten die u als Drent belangrijk vindt. Heeft u hiervoor een goede tip?

Welk dorp en welke mensen moet zij bezoeken? Welk initiatief moet de commissaris echt zien? Waar bent ú trots op en wat wilt u heel graag delen met onze commissaris?

Grote en kleine suggesties zijn van harte welkom!

In gesprek met groep 8

Ben jij een groep 8-er of leerkracht uit Drenthe, Jetta Klijnsma komt graag een keer bij  jou in de klas om te praten over hoe Nederland wordt bestuurd, in vrijheid leven en zijn wie je wilt zijn. Stuur een mail naar post@drenthe.nl of neem contact op via (0592) 36 55 55.

Jaarverslag 2020 commissaris van de Koning Jetta Klijnsma

Het jaar 2020 zal de boeken ingaan als ‘het coronajaar’. “Toch hebben we met zijn allen als vanouds veel werk verzet in Drenthe. Als commissaris heb ik vorig jaar tijdens mijn werkbezoeken weer heel veel Drenten mogen ontmoeten. Soms in het echt, maar ook vaak via een schermpje”.

"Zo heb ik van dichtbij kennis mogen maken met prachtige initiatieven waarmee mensen elkaar een hart onder de riem steken in coronatijd. Ik heb ook een blik mogen werpen achter de schermen van de coronazorg in ziekenhuizen en zorginstellingen.”

Daarnaast ging het ‘ambtelijke’ werk van de commissaris door, op het terrein van veiligheid, benoemingen en het opkomen voor de Drentse belangen in de landelijke politiek. In dit jaarverslag zijn ook haar andere activiteiten in beeld gebracht, om zo een indruk te geven van wat het werk van de commissaris van de Koning inhoudt.

Portefeuille

  • Voorzitter college van Gedeputeerde Staten (eigenstandige positie)
  • Coördinatie van beleid
  • Openbare orde en veiligheid
  • Rijkstaken
  • Kabinetszaken