Commissaris van de Koning - mevr. J. Klijnsma


Mevr. J. (Jetta) Klijnsma is commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. Zij is voorzitter van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. De commissaris van de Koning bewaakt de kwaliteit van besluiten die het provinciebestuur neemt en bevordert de bestuurlijke kwaliteit en samenwerking in Drenthe.

Tip de commissaris!

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma maakt graag kennis met Drenthe en de Drenten. Graag bezoekt zij mensen, locaties en projecten die u als Drent belangrijk vindt. Heeft u hiervoor een goede tip?

Welk dorp en welke mensen moet zij bezoeken? Welk initiatief moet de commissaris echt zien? Waar bent ú trots op en wat wilt u heel graag delen met onze commissaris?

Grote en kleine suggesties zijn van harte welkom!

In gesprek met groep 8

Ben jij een groep 8-er of leerkracht uit Drenthe, Jetta Klijnsma komt graag een keer bij  jou in de klas om te praten over hoe Nederland wordt bestuurd, in vrijheid leven en zijn wie je wilt zijn. Stuur een mail naar post@drenthe.nl of neem contact op via (0592) 365555.

Jaarverslag 2018 commissaris van de Koning Jetta Klijnsma

Het eerste volledige jaar van Jetta Klijnsma als commissaris van de Koning in Drenthe zit erop. Dat vraagt om een jaarverslag. In het jaarverslag vind je een greep uit haar ontmoetingen en werkzaamheden van afgelopen jaar. Kijk mee over haar schouder en ga op reis door Drenthe.

“Graag lever ik een bijdrage aan een nog mooier Drenthe. Mijn drijfveer is oog en oor te hebben voor de belangen van alle Drenten en daarvoor uit te rukken. We kunnen nog meer de buitenwereld het provinciehuis binnenhalen en andersom. Alles wat we doen, doen we immers voor de inwoners van Drenthe. Voor u. Samen met de gemeenten en waterschappen moeten we zorgen voor een krachtig bestuur in een zichtbaar Drenthe. Mijn rol is die van verbinder, coördinator, boegbeeld, ambassadeur, voorzitter en klankbord. Zo ruggensteun ik de gedeputeerden en de Statenleden en werken we samen aan een provincie waarin iedereen mee kan doen.”

Portefeuille

  • Voorzitter college van Gedeputeerde Staten (eigenstandige positie)
  • Coördinatie van beleid
  • Openbare orde en veiligheid
  • Rijkstaken
  • Kabinetszaken

Foto's werkbezoeken