Commissaris van de Koning - mevr. J. Klijnsma

Mevr. J. (Jetta) Klijnsma is Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. Zij is voorzitter van Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. De Commissaris van de Koning bewaakt de kwaliteit van besluiten die het provinciebestuur neemt en bevordert de bestuurlijke kwaliteit en samenwerking in Drenthe.

Portefeuille

  • Samenwerking in Noord-Nederland
  • Openbare orde en veiligheid
  • Kabinetszaken