Over de provincie


Tussen de regering in Den Haag en uw eigen gemeente staat de provincie. Maak kennis met de bestuurders van Drenthe en met het werk dat de medewerkers van de provincie doen.

De provincie heeft op verschillende terreinen een belangrijke taak voor de inwoners van Drenthe. Zo zorgt de provincie voor de inrichting van natuurgebieden en het onderhoud van wegen en kanalen. Ook geeft zij geld (subsidies) aan allerlei instellingen op het gebied van kunst en cultuur, zoals theaters, musea, bibliotheken en organisaties op het gebied van de Drentse taal. En ook aan instellingen op het gebied van bijvoorbeeld natuur en sport. Soms vloeit een taak voort uit een wet, soms kiest de provincie er zelf voor een taak op zich te nemen. Sommige wetten of regelingen worden uitgevoerd door gemeenten. De provincie stelt zich daarbij vaak op als regisseur of regelaar.

Dichterbij dan u denkt

In de provinciale politiek komen vaak onderwerpen aan de orde waar de Drenten direct mee te maken hebben. De indeling van de ruimte in de provincie, de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en wegen zijn voorbeelden van het provinciale beleid, waar inwoners van Drenthe veel belangstelling voor hebben. Het beleid van de provincie komt dan ook vaak dichterbij dan u denkt.

De provincie wordt bestuurd door de Gedeputeerde Staten , de Provinciale Staten  en de Commissaris van de Koning . De provinciale bestuursvormen hebben een bijzondere geschiedenis: eeuwen geleden ontstond hier de voorloper van de huidige Gedeputeerde Staten.

Het landschap van Drenthe

't Olde Landschap wordt Drenthe wel genoemd. Terecht: de oudste sporen van menselijke nederzettingen dateren van 60.000 jaar geleden. Toen werd Drenthe bewoond door mammoetjagers. Latere bewoners lieten, zo'n 5000 jaar geleden, de hunebedden achter in het Drentse landschap.

Het reliëf van Drenthe is te vergelijken met een omgekeerd soepbord: een hoger gelegen gebied in het midden met daaromheen lager gelegen delen. Bossen, venen, heidevelden en beken worden afgewisseld door akkers en weiden.

Economische ontwikkelingen

Drenthe heeft na de Tweede wereldoorlog een snelle industriële ontwikkeling doorgemaakt. In en rond Emmen vindt u nu nog de grootste industriële concentratie van Nederland. De industrie is al lang niet meer de grootste werkgever in Drenthe. Net als in de rest van Nederland, werken in Drenthe steeds meer mensen in de dienstensector. Hieronder vallen commerciële organisaties zoals van de banken verzekeraars. Hieronder horen ook niet-zakelijke sectoren als overheid en zorg. Vooral Assen is een echte dienstenstad. Hoewel Drenthe een provincie is met een landelijk karakter, neemt de betekenis van de landbouw steeds verder af. Alleen de tuinbouw rond Emmen vormt daarin een uitzondering.

Drenthe is voor Nederlandse begrippen een dunbevolkt gebied. Het aantal inwoners ligt op ongeveer 482.415 (1 januari 2004). Jaarlijks komen daar echter miljoenen toeristen bij, die Drenthe bezoeken om te genieten van haar ongerepte natuur en van de vele mogelijkheden voor actieve en sportieve vakanties.