Over de provincie


De provincie doet belangrijk werk voor de inwoners van Drenthe, op veel verschillende terreinen. Zo zorgt de provincie voor de inrichting van natuurgebieden en onderhoudt provinciale wegen en vaarwegen. Hiernaast steunt de provincie allerlei organisaties. Theaters, musea, bibliotheken en organisaties op het gebied van de Drentse taal, maar ook aan instellingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, innovatie, natuur en sport.

Sommige provinciale taken staan in de wet. De provincie kan er ook zelf voor kiezen een taak op zich te nemen. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor veel wetten of regelingen. De provincie helpt de gemeenten daarbij vaak als regelaar.

Dichterbij dan u denkt

In de provinciale politiek gaat het vaak over onderwerpen waar de Drenten direct mee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de indeling van de ruimte in de provincie. De aanleg van woonwijken, bedrijven­terreinen en wegen zijn voorbeelden van het provinciale beleid, waar inwoners van Drenthe in hun dagelijks leven mee te maken hebben. Het beleid van de provincie is dan ook vaak dichtbij.

De provincie wordt bestuurd door de Gedeputeerde Staten, de Provinciale Staten  en de Commissaris van de Koning . De provinciale bestuursvormen hebben een bijzondere geschiedenis: eeuwen geleden ontstond hier de voorloper van de huidige Gedeputeerde Staten.

Drenthe in grote lijnen

‘t Olde Landschap wordt Drenthe wel genoemd. Terecht: 60.000 jaar geleden woonden hier al mammoetjagers. En zo’n 5.000 jaar geleden lieten de hunebeddenbouwers hun monumenten achter in het Drentse landschap. Drenthe wordt vaak vergeleken met een omgekeerd soepbord: in het midden ligt een hoger gelegen gebied. Daaromheen ligt het land lager. Bossen en heide wisselen elkaar af. Hoog- en laagveen liggen naast akkers en weiden.

Drenthe is voor Nederlandse begrippen een dunbevolkt gebied met 187 km2. Het totaalaantal inwoners ligt op ruim 492 179 (januari 2019).  Natuur, rust en ruimte zijn nooit ver weg, maar er is ook veel bedrijvigheid. Dat maakt Drenthe een aantrekkelijke provincie om te wonen, te werken en te recreëren.

Economie

Tegenwoordig zorgen handel, dienstverlening, industrie en landbouw voor een dynamische economie. Het grote industriële cluster in en rond Emmen heeft binnen Europa zelfs een toppositie. De Drentse landbouw levert in het binnen- en buitenland, voedsel, sierbloemen en grondstoffen voor de industrie. De Drentse energiehuishouding wordt steeds duurzamer. De Drentse scholen voor zowel voortgezet als beroepsonderwijs, hebben nauwe contacten met het bedrijfsleven. Zo zorgen we er in Drenthe voor dat jongeren zo goed mogelijk worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Vrijetijdsprovincie

In Drenthe is het goed recreëren. Toeristen en inwoners genieten van de bijzondere natuur en van de culturele activiteiten, van overblijfselen uit prehistorie tot maar liefst drie Nationale Parken. En niet te vergeten topattracties zoals het TT Circuit Assen, Wildlands Adventure Zoo in Emmen, het Drents Museum in Assen en het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Ook voor de actieve recreant zijn er veel mogelijkheden. Drenthe is dé fietsprovincie van Nederland en heeft een uitgebreid fietsnetwerk. Maar er zijn ook veel wandel en – ruiterpaden, zodat bezoekers de natuur volop kunnen beleven.