Klachten, bezwaar of melding doorgeven

Klachtenregeling

De medewerkers van de provincie doen hun uiterste best u altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kunt echter het gevoel hebben onjuist te zijn behandeld door een medewerker of bestuurder van de provincie Drenthe. Als dit het geval is, meld dit dan. Van klachten kunnen we leren. Indien mogelijk zullen wij dan proberen uw klacht op te lossen of verbeteringen aanbrengen in onze dienstverlening. In ons Kwaliteitshandvest staat wat u van ons mag verwachten.

U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling indienen. U kunt uw klacht ook mailen naar: klachten@drenthe.nl of kenbaar maken via een digitaal klachtformulier.

In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht staan de algemene regels voor een klachtenregeling door bestuursorganen. In de Verordening rechtsbescherming heeft de provincie de procedure voor onder meer klachten vastgelegd.

Laatst bijgewerkt op 30 augustus 2017.