Begroting, voorjaarsnota en jaarstukken


Op deze pagina kunt u de begroting van de provincie Drenthe vinden. Ook vindt u hier andere financiële documenten zoals bestuursrapportages en jaarstukken.

Investeringsagenda

Met de investeringsagenda wil het college een veelvoud van middelen van derden verkrijgen voor toekomstgerichte investeringen in Drenthe. Het motto “Doen zit in onze natuur” komt duidelijk terug in de manier waarop we in Drenthe met elkaar werken aan toekomstgerichte projecten in het kader van de Investeringsagenda.