Bekendmakingen

De provincie Drenthe publiceert wekelijks korte bekendmakingen in een aantal huis-aan-huisbladen, waaronder de Zuidoosthoeker, het Roder Journaal, Kanaalstreek/Ter Apeler, Zuidwest-Drenthe Combinatie en Het Gezinsblad.

Op deze website vindt u de officiële teksten met eventuele stukken.


Reageren

In elke bekendmaking staat vermeld of u een bezwaar of zienswijze kunt indienen of een beroep kunt instellen.

E-mailservice Bekendmakingen

Via de website overheid.nl kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. U ontvangt dan automatisch de bekendmakingen van gemeente, waterschap, provincie en Rijk in uw woonplaats of regio via e-mail.

Over uw buurt-app

Via de "Over uw buurt" app kunt u snel en overzichtelijk zien welke besluiten van de overheid betrekking hebben op uw buurt. De app is beschikbaar voor iOS. Een Android-versie volgt later.