Gedeputeerde Staten


Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma

Informatie over de commissaris van de Koning

Gedeputeerde Jisse Otter

Informatie over gedeputeerde Jisse Otter (BBB)

Gedeputeerde Egbert van Dijk

Informatie over gedeputeerde Egbert van Dijk (BBB)

Gedeputeerde Yvonne Turenhout

Informatie over gedeputeerde Yvonne Turenhout (PvdA)

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen

Informatie over gedeputeerde Willemien Meeuwissen (VVD)

Gedeputeerde Henk Jumelet

Informatie over gedeputeerde Henk Jumelet (CDA)

Provinciesecretaris: Wim Brenkman

Informatie over de provinciesecretaris

Coalitieakkoord 2023-2027 - "Samen bouwen we Drenthe!"

In Drenthe doen we het samen. Voor een deel zoals dat in onze Drentse genen zit, met naoberschap. Maar ook op nieuwe manieren, die we gaan ontdekken samen met onze inwoners, organisaties en met Provinciale Staten. Want zoals de uitslag van de verkiezingen laat zien: de betrokkenheid van de kiezer was nog nooit zo groot.

Verkiezingen 2023: verkenning en formatie

Op woensdag 15 maart waren de verkiezingen voor Provinciale Staten. Johan Baltes en Roelie Goettsch zijn als formateurs in gesprek met BBB, CDA, VVD en PvdA.