Gedeputeerde Staten


PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en Christenunie vormen het college van Gedeputeerde Staten in Drenthe. Op deze pagina's vindt u meer informatie over het college en het collegeprogramma.

Commissaris van de Koning J. Klijnsma

Informatie over de commissaris van de Koning

Gedeputeerde C. Bijl (PvdA)

Informatie over gedeputeerde Cees Bijl

Gedeputeerde H. Brink (VVD)

Informatie over gedeputeerde Henk Brink

Gedeputeerde H. Jumelet (CDA)

Informatie over gedeputeerde Henk Jumelet

Gedeputeerde J.N. Kuipers (GroenLinks)

Informatie over gedeputeerde Hans Kuipers
Tjisse Stelpstra - web

Gedeputeerde T. Stelpstra (Christenunie)

Informatie over gedeputeerde Tjisse Stelpstra

Provinciesecretaris: W.F. Brenkman

Informatie over de provinciesecretaris

Drenthe, mooi voor elkaar! 2019-2023

Denkend aan Drenthe zien wij een provincie waar de mensen centraal staan. Waar telt wat ze zeggen en waar ruimte is voor verschillende meningen. Het verbinden van alle geluiden uit het veelkleurige palet dat de Drentse samenleving is, vormt voor ons – PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie – de basis voor het werk dat wij gaan doen. Dat doen we niet alleen, maar samen met de Drenten. Voor elkaar en met elkaar.

Resultaten bestuursperiode 2015-2019 in één oogopslag

Aan het begin van deze bestuursperiode hebben we onze ambities verwoord in het collegeakkoord ‘Dynamisch en Ondernemend’. Nu maken we de balans op en delen we de resultaten.