Zorg en onderwijs


Op deze pagina's is informatie te vinden over diverse onderwerpen rondom zorg en onderwijs.

Onderwijs-en-arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt

Informatie over onderwijs en arbeidsmarkt
Gezondheidseconomie

Gezondheidseconomie

Informatie over gezondheidseconomie
Krimp-en-leefbaarheid

Krimp en leefbaarheid

Uitvoeringsprogramma krimp en leefbaarheid
Gedeputeerde Jumelet

Met veel inwoners in Drenthe gaat het goed, maar er bestaan ook verschillen. We zien in Drenthe geleidelijk een tweedeling in de samenleving ontstaan. In ons collegeakkoord 2015-2019 is als rode draad opgenomen: ‘iedereen doet mee en iedereen doet er toe’.