Zorg en onderwijs


Op deze pagina's is informatie te vinden over diverse onderwerpen rondom zorg en onderwijs.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Informatie over onderwijs en arbeidsmarkt

Gezondheidseconomie

Informatie over gezondheidseconomie

Drenthe Dementievriendelijk

Informatie over Drenthe Dementievriendelijk

Wonen: voor elke Drent een (t)huis

Informatie over wonen in Drenthe

Drentse Gezondheidstafel

Samenwerken aan goede zorg

Sociale Agenda

Een levendig en sociaal Drenthe

Drenthe is levendig en veelzijdig. Er heerst gemeenschapszin en noaberschap. Onze steden kennen een rijk aanbod aan voorzieningen in zorg, onderwijs, sport en cultuur. Zij vervullen een belangrijke rol voor vitale dorpen. De provincie is een actieve gesprekspartner.

Sociale Agenda

Samen met gemeenten en maatschappelijke partners werken we met de Sociale Agenda aan een levendig en sociaal Drenthe waarin iedereen meedoet en ertoe doet.

Inclusie Agenda

Dit is een uitwerking van het thema Inclusie uit de Sociale Agenda. Het thema bestaat uit een bundeling van bestaande uitvoeringstaken vanuit het VN Verdrag inzake mensen met een Handicap en de uitvoering van diverse moties.