Zorg en onderwijs


Op deze pagina's is informatie te vinden over diverse onderwerpen rondom zorg en onderwijs.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Informatie over onderwijs en arbeidsmarkt

Gezondheidseconomie

Informatie over gezondheidseconomie

Drenthe Dementievriendelijk

Informatie over Drenthe Dementievriendelijk

Toekomstbestendig wonen in Drenthe

Informatie over toekomstbestendig wonen in Drenthe

Drentse Gezondheidstafel

Samenwerken aan goede zorg

Sociaal Drenthe

Levendig en sociaal

Drenthe is levendig en veelzijdig. Er heerst gemeenschapszin en noaberschap. Onze steden kennen een rijk aanbod aan voorzieningen in zorg, onderwijs, sport en cultuur. Zij vervullen een belangrijke rol voor vitale dorpen. De provincie is een actieve gesprekspartner.

Film en lespakket 'Anders'

Met de internationaal bekroonde film ANDERS van Reinout Hellenthal willen CMO STAMM en de provincie Drenthe aandacht vragen voor de acceptatie van mensen die anders zijn in het algemeen en de positie van transgenders in het bijzonder. ANDERS laat de worsteling zien van de 14-jarige Alex, die zich ‘anders’ voelt en (daardoor) met zichzelf en zijn omgeving overhoop ligt.