Onderwijs en arbeidsmarkt


De provincie Drenthe streeft naar een arbeidsmarkt waarin voldoende aanbod is van goed geschoold personeel en banen die aansluiten bij opleiding en competenties. Onze rol hierbij is gericht op agenderen en signaleren van problemen en oplossingen voor de toekomst. Dit doen we samen met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, gemeenten en UWV in Drenthe en Noord-Nederland.