Gedeputeerde Staten


VVD, PvdA, CDA en Christenunie vormen het college van Gedeputeerde Staten in Drenthe. Op deze pagina's vindt u meer informatie over het college en het collegeprogramma.

Commissaris van de Koning J. Klijnsma

Informatie over de commissaris van de Koning

Gedeputeerde H. Brink (VVD)

Informatie over gedeputeerde Henk Brink

Gedeputeerde C. Bijl (PvdA)

Informatie over gedeputeerde Cees Bijl

Gedeputeerde H. Jumelet (CDA)

Informatie over gedeputeerde Henk Jumelet

Gedeputeerde T. Stelpstra (Christenunie)

Informatie over gedeputeerde Tjisse Stelpstra

Provinciesecretaris: W.F. Brenkman

Informatie over de provinciesecretaris

Resultaten bestuursperiode 2015-2019 in één oogopslag

Aan het begin van deze bestuursperiode hebben we onze ambities verwoord in het collegeakkoord ‘Dynamisch en Ondernemend’. Nu maken we de balans op en delen we de resultaten.

College-akkoord 2015-2019: Dynamisch en ondernemend

CDA, ChristenUnie, PvdA en VVD zetten de komende jaren in op economie, werk en verbinding. Handen uit de mouwen voor een nog mooier en krachtiger Drenthe waarbij welzijn en welvaart met elkaar in balans zijn.