Streekbezoek Zuidwest-Drenthe

streekbezoek_drenthe2019_compleet_RGB

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen woensdag 18 september 2019 een streekbezoek aan Zuidwest-Drenthe. Het Koninklijk Paar bezoekt de gemeenten Hoogeveen, Westerveld, De Wolden en Meppel

Taribush

Coalitieakkoord PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie: Drenthe, mooi voor elkaar!

Een uitnodigende, toegankelijke Drentse samenleving waar de basisvoorzieningen voor elke Drent op orde zijn. En waar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden samen invulling geven aan de mooie Drentse leefomgeving. Dat is de kern van het coalitieakkoord 2019-2023 voor de provincie Drenthe.

Drenthe Dichtbij - juli19

Drenthe Dichtbij

De nieuwe editie van Drenthe Dichtbij is verschenen!