Coalitieakkoord 2023-2027 - "Samen bouwen we Drenthe!"

In Drenthe doen we het samen. Voor een deel zoals dat in onze Drentse genen zit, met naoberschap. Maar ook op nieuwe manieren, die we gaan ontdekken samen met onze inwoners, organisaties en met Provinciale Staten. Want zoals de uitslag van de verkiezingen laat zien: de betrokkenheid van de kiezer was nog nooit zo groot.

Evenementen en de natuur

Drenthe bruist van de evenementen. Deze evenementen zetten de Drentse gemeenten en de provincie op de kaart en veel mensen beleven er plezier aan. Als u een evenement wilt organiseren, moet u onderzoeken of dat negatieve effecten heeft voor de Drentse Natura 2000-gebieden.

Ga naar Drenthe Dichtbij