Een nieuwe omgevingsvisie

Samen met inwoners, gemeenten, waterschappen en organisaties werkt de provincie Drenthe aan nieuwe plannen voor de inrichting en het gebruik van onze leefomgeving. Dit gaat over alles wat je ziet, ruikt, hoort en voelt in Drenthe.

Er valt wat te kiezen voor Drenthe

Want de opgaven met ruimtelijke impact zijn groot. Wat is er nodig op het gebied van wonen in de provincie Drenthe? Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering? Welke volgende stap zetten we in de energietransitie? Wat wordt de toekomst van het landelijk gebied met de te realiseren doelen voor o.a. water en natuur? Maar ook: hoe zorgen we ervoor dat er tegelijkertijd ruimte blijft voor goed boeren, werken en recreëren? Welke keuzes moeten we maken als het gaat om economische ontwikkeling en wat betekent dat voor infrastructuur en mobiliteit? En niet te vergeten: waar zijn we trots op? Wat willen we behouden?

Visie voor de lange termijn

De omgevingsvisie geeft kaders voor lokale, regionale en provinciale ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst. Richting 2030 en 2050, met zelfs een doorkijkje richting 2100. De inhoud beperkt zich tot opgaven met ruimtelijke impact en tot thema’s waar de provincie (bovenlokaal) over gaat.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u telefonisch of via post@drenthe.nl contact opnemen met het kernteam Omgevingsvisie.