Natuur, milieu en energie


De provincie zorgt ervoor dat de leefomgeving voor iedereen een prettige plek is waar verschillende functies naast elkaar kunnen bestaan. Wat de provincie doet en hoe de provincie dat doet, vindt u op deze website.

Bodem

Bodem

Informatie over bodembeleid
Energie

Energie

Energiebeleid van de provincie Drenthe
Milieu

Milieu

Milieubeleid van de provincie Drenthe
natura2000

Natuur

Natuurbeleid in Drenthe
waterbeheerders

Water

Waterbeleid- en beheer

Wet natuurbescherming

Beschermde natuur kunt u overal tegenkomen. Bijvoorbeeld als u buiten aan het werk gaat, een evenement organiseert in de buitenlucht of uw woning gaat isoleren. Het is van belang om voorafgaand aan de voorgenomen activiteiten te onderzoeken of er negatieve effecten optreden op beschermde natuurwaarden. Als deze effecten niet zijn uit te sluiten kunt u een ontheffing of vergunning aanvragen van de Wet natuurbescherming.