Natuur, milieu en energie


De provincie zorgt ervoor dat de leefomgeving voor iedereen een prettige plek is waar verschillende functies naast elkaar kunnen bestaan. Wat de provincie doet en hoe de provincie dat doet, vindt u op deze website.

Bodem

Bodem

Informatie over bodembeleid
Energie

Energie

Energiebeleid van de provincie Drenthe
Milieu

Milieu

Milieubeleid van de provincie Drenthe
natura2000

Natuur

Natuur in Drenthe
waterbeheerders

Water

Waterbeleid- en beheer