Natuur


Drenthe heeft een rijk en gevarieerd cultuurhistorisch landschap en telt maar liefst 14 Natura-2000 gebieden. Maar onze unieke natuur staat onder druk. De biodiversiteit neemt af en klimaatverandering maakt de natuur extra kwetsbaar. Daarom werkt de provincie samen met inwoners, agrariërs, natuurbeheerders en andere partners aan herstel en verbinding van natuurgebieden, aanleg van nieuwe natuur en bescherming van flora en fauna. Daarbij laten we zien dat menselijke- en natuurbelangen elkaar niet in de weg hoeven zitten, maar juist kunnen versterken.

Natuurbeleid & regels

Lees meer over Drents beleid en Europese regels voor natuur

Natuur in ontwikkeling

We werken aan een mooier landschap en natuur, ook buiten de bestaande natuurgebieden

Natuurgebieden en Nationale Parken

Drenthe kent 14 Natura 2000-gebieden en drie nationale parken

Natuur en stikstof

De provincie Drenthe werkt samen met partners aan de Drentse aanpak stikstof

Mens & natuur

Samenwerken aan een nieuw evenwicht tussen mens & natuur. Bekijk de verhalen.