Economie en ondernemen


In het voorjaar van 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Economische Koers Drenthe 2020 – 2023, het beleidskader voor het versterken van de Drentse economie, vastgesteld. Niet lang daarna brak de coronacrisis uit en de vraag rijst: gaat die uitgestippelde Koers wel samen met de coronacrisis waar we ons nu in bevinden? Ja, want de Koers biedt ons ook in deze onzekere tijd een stevige basis om onze economie toekomstbestendiger te maken. Wél vragen de gevolgen van de coronacrisis nóg meer van ieders flexibiliteit en innovatief vermogen. Hoe lang de crisis voortduurt en wat de gevolgen exact zullen zijn, is nu nog niet duidelijk, maar het heeft een forse impact op de economie in Drenthe. De provincie wil ondernemers en inwoners ondersteunen om hier zo goed mogelijk doorheen te komen. Aan de oorspronkelijke Koers is daarom een Corona-bijlage toegevoegd met een eerste duiding van de economische gevolgen van de coronacrisis en mogelijke steunmaatregelen. Deze aangepaste Koers is op 7 oktober 2020 door Provinciale Staten vastgesteld en wordt in nauwe samenwerking met de partners verder uitgewerkt.

Groene economie

Groene economie

Drenthe voorop
Innovatie

Innovatie en digitalisering

Drenthe als proeftuin

Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

MKB: dé motor van de Drentse economie
Toekomstgerichte-landbouw

Toekomstgerichte landbouw

Van boer naar bord en bloemenvaas
bedrijf

Vestigingsklimaat

Ruimte voor ondernemerschap
Gezondheidseconomie

Gezondheidseconomie

Slim aanpakken
Onderwijs en Arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt

Iedereen doet er toe en doet mee
vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie

Drenthe: dé vrijetijdsprovincie