Groene economie


Door een stijgende vraag naar consumptiegoederen en een toenemende milieudruk staat de huidige manier van produceren wereldwijd steeds meer ter discussie.

Biobased Economy Drenthe

De Biobased Economy, een economie gebaseerd op groene grondstoffen. De provincie Drenthe is er van overtuigd dat dit de enige weg is naar een duurzame toekomst. In Drenthe werkt men volop aan deze nieuwe economie.