Cultuur, sport en vrije tijd


Op deze pagina's vindt u alle informatie over onderwerpen op het gebied van cultuur, sport en vrije tijd.

Cultuur

Informatie over het cultuurbeleid

Topsport

Beleid topsportevenementen in Drenthe

Monumenten

De provinciale monumentenlijst

Vrijetijdseconomie

Informatie over vrijetijdseconomie in Drenthe

Zwemwater

Info over zwemwaterkwaliteit van zwemplassen

Popcultuur

Popcultuur Drenthe

Vrijheid verbindt!

2020 is een belangrijk kroonjaar voor het vieren en herdenken van 75 jaar Vrijheid. Daarom stelt de provincie Drenthe 1 miljoen euro beschikbaar voor aansprekende culturele projecten en evenementen. Van dit bedrag gaat 350.000 euro naar de gemeenten, die daarmee lokale initiatieven kunnen ondersteunen.

Film en lespakket 'Anders'

Met de internationaal bekroonde film ANDERS van Reinout Hellenthal willen CMO STAMM en de provincie Drenthe aandacht vragen voor de acceptatie van mensen die anders zijn in het algemeen en de positie van transgenders in het bijzonder. ANDERS laat de worsteling zien van de 14-jarige Alex, die zich ‘anders’ voelt en (daardoor) met zichzelf en zijn omgeving overhoop ligt.

Wet natuurbescherming

Bij het organiseren van evenementen zoals festivals of hardloopwedstrijden kan het zijn dat u te maken krijgt met de aanwezigheid van beschermde dieren en planten, zoals bijvoorbeeld broedende vogels, een dassenburcht of bijzondere orchideeën. Om ook in de toekomst van onze natuur te kunnen genieten, is het noodzakelijk om rekening te houden met deze beschermde natuurwaarden.