Cultuur, sport en vrije tijd


Op deze pagina's vindt u alle informatie over onderwerpen op het gebied van cultuur, sport en vrije tijd.

Cultuur

Informatie over het cultuurbeleid

Sport

Sport in Drenthe

Vrijetijdseconomie

Informatie over vrijetijdseconomie in Drenthe

Zwemwater

Info over zwemwaterkwaliteit van zwemplassen

Wet natuurbescherming

Bij het organiseren van evenementen zoals een festival of hardloopwedstrijd kan het zijn dat u te maken krijgt met de aanwezigheid van beschermde dieren en planten of dat u iets wilt organiseren in een Natura 2000-gebied. Om beschermde natuurwaarden niet verloren te laten gaan, is het van belang om tijdig te onderzoeken welke maatregelen u kunt nemen en of er wellicht een vergunning nodig is.