Natuurbescherming in Drenthe


De provincie is onder de Omgevingswet (nog steeds) het bevoegde gezag voor veel taken op het gebied van natuurbescherming. Zo gaat de provincie over de bescherming van Natura 2000 gebieden, bossen en specifieke dier- en plantsoorten. Bij verschillende werkzaamheden of activiteiten kunt u te maken krijgen deze onderwerpen die vergunningplicht kunnen zijn. Het is daarom van belang om vooraf goed te onderzoeken welke beschermde waarden aanwezig zijn en hoe u daarmee het beste kunt omgaan.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende onderdelen uit de Omgevingswet op het gebied van natuur waar de provincie bevoegd gezag voor is. U vindt hier informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning en het indienen van meldingen (kappen van bomen).

Omgevingsvergunning flora- en fauna- activiteit

Informatie over omgevingsvergunning flora- en fauna- activiteit

Gebiedsbescherming

Mogelijkheden omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit

Kapmelding houtopstanden

Informatie en melden

Ontheffingsmogelijkheden houtopstanden

Informatie en aanvragen

Natura 2000-gebieden en luchtvaart

Luchtvaartactiviteiten in natuurgebieden

Faunaloket Drenthe

Bij het Faunaloket Drenthe kunt u terecht voor al uw vragen rond jacht, beheer en schadebestrijding van diersoorten in Drenthe. Bij dit loket kunt u digitaal uw aanvraag voor schadebestrijding indienen. Ook kunt u hier uw faunaschade melden en vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.