Bouwen, wonen en leefomgeving


Op deze pagina's is informatie te vinden over de onderwerpen met betrekking tot bouwen, wonen en leefomgeving.

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognose

Provinciale bevolkingsprognose 2015- 2040
Natuurlijk-platteland

Natuurlijk Platteland

Info over Natuurlijk Platteland
Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Informatie over de Omgevingsvisie Drenthe
Pop3

Plattelandsontwikkelings-programma

Info over het plattelandsontwikkelingsprogramma
Breedband

Snel internet in Drenthe

Breedband-internet in Drenthe
01.03-middel

Lang zult u wonen

Meer informatie over lang zult u wonen in Drenthe

Omgevingsvisie Drenthe 2018

Op 3 oktober 2018 zijn door Provinciale Staten de Omgevingsvisie Drenthe 2018 en de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 vastgesteld. Met de vaststelling is het proces van de revisie van de omgevingsvisie afgerond. Tijdens dit proces zijn stakeholders en andere belangenvertegenwoordigers gericht betrokken en geraadpleegd, om tot de uiteindelijke visie en verordening te kunnen komen. Zo is de Omgevingsvisie ‘op Reis’ geweest. De opbrengst hiervan is verwerkt in het Koersdocument. Hiermee is de ontwerp-visie tot stand gekomen, die tijdens de ter inzage ‘op tournee’ is geweest langs alle gemeentehuizen in Drenthe. Na de beantwoording van zienswijzen heeft Provinciale Staten de uiteindelijke visie en verordening vastgesteld.

Kaart-Omgevingsvisie