Bouwen, wonen en leefomgeving


Op deze pagina's is informatie te vinden over de onderwerpen met betrekking tot bouwen, wonen en leefomgeving.

Bevolkingsprognose

Bevolkingsprognose

Provinciale bevolkingsprognose 2015- 2040
Natuurlijk-platteland

Natuurlijk Platteland

Info over Natuurlijk Platteland
Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Informatie over de Omgevingsvisie Drenthe
Pop3

Plattelandsontwikkelings-programma

Info over het plattelandsontwikkelingsprogramma
Breedband

Snel internet in Drenthe

Breedband-internet in Drenthe
01.03-middel

Lang zult u wonen

Meer informatie over lang zult u wonen in Drenthe

Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018

Nieuwe ontwikkelingen vragen om een modernisering van de huidige Omgevingsvisie. De provincie Drenthe doet dit met een revisie van de Omgevingsvisie. Dit is een zorgvuldig proces, waarbij stakeholders en andere belangenvertegenwoordigers gericht worden betrokken en geraadpleegd om tot een gedragen revisie te komen. De revisie van de Omgevingsvisie doorloopt vier fasen en moet uiteindelijk zijn afgerond in het najaar van 2018. Meer over het proces, de planning, beleidsthema's en bouwstenen is te lezen in de 'Startnotitie Revisie Omgevingsvisie 2018'.

Kaart-Omgevingsvisie