Wolf in DrentheIn 2015 dook de wolf – na ruim 150 jaar afwezigheid – weer op in ons land. Inmiddels is de wolf ook in Drenthe gevestigd. In het voorjaar van 2022 kreeg een wolvenpaar in de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân minstens drie welpen. Dit betekent dat in dit gebied voor het eerst een roedel ontstaan is.

Subsidie wolfwerende rasters Drenthe 2023

Het aantal wolven in Drenthe neemt toe. Hierdoor nemen ook het aantal schadegevallen toe. Steeds meer dierhouders investeren daarom in wolfwerende rasters. Om tegemoet te komen in de kosten, kan er een subsidie aangevraagd worden bij de provincie Drenthe. Vanaf 1 april 2023 kunnen, naast schapen- en geitenhouders, ook hoefdierhouders subsidie aanvragen.

Wolvenmeldpunten

Waarnemingen

Heeft u een wolf gezien? Dan kunt u een waarneming melden bij wolvenmeldpunt van BIJ12.

Melden schade landbouwhuisdieren

Vermoedelijke schade door de Wolf bij landbouwhuisdieren kunt u melden bij BIJ12.

Gebiedscommissie wolf

Gedeputeerde Staten hebben officieel een gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapensector, landbouw- en natuurorganisaties. Zij zetten zich onder meer in voor preventieve maatregelen om schapen te beschermen tegen een aanval van de wolf