Meldpunt integriteit


Schendingen van integriteit kunt u melden bij de provincie Drenthe. Het is ook mogelijk om het anoniem te melden.

Onder schendingen van integriteit vallen acties van een bestuurder en/of ambtenaar. Het gaat dan om acties waarbij hij of zij:

  • diefstal of verduistering pleegt
  • fraudeert voor persoonlijk gewin, om er zelf beter van te worden
  • informatie lekt of misbruikt
  • bedrijfsmiddelen of bevoegdheden misbruikt
  • zijn/haar positie misbruikt
  • privé en zakelijke belangen met elkaar mengt
  • ongewenste omgangsvormen hanteert, bijvoorbeeld met het criminele circuit.

Hoe melden?

Schendingen van integriteit kunnen via het e-mailadres klachten@drenthe.nl worden gemeld. Na ontvangst van uw melding laten wij u weten hoe de melding wordt afgehandeld.

Voor anonieme meldingen over schendingen van integriteit kunt u terecht bij stichting M. Meld hier misdaad anoniem.