Klachtenregeling


Vindt u dat een medewerker of bestuurder van de provincie Drenthe u verkeerd behandelt?  Meld dit dan. Wij proberen uw klacht op te lossen. Misschien is uw klacht een reden om onze dienstverlening te verbeteren.

De medewerkers en bestuurders van de provincie Drenthe proberen u zo goed mogelijk te helpen. We ontvangen graag een melding als u dit niet zo ervaart. Van klachten kunnen we leren. Als het kan verbeteren we onze service. En natuurlijk proberen we uw klacht op te lossen. In ons Kwaliteitshandvest staat wat u van ons mag verwachten.

Wet- en regelgeving

In hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht staan de algemene regels voor een klachtenregeling door bestuursorganen. In de Verordening rechtsbescherming heeft de provincie de procedure voor onder meer klachten vastgelegd.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het indienen van een klacht: neem contact op met het secretariaat van de Commissie Rechtsbescherming.


Klacht indienen

U kunt uw klacht digitaal indienen via onderstaand formulier. U kunt bij dit formulier inloggen met DigiD of eHerkenning