Meldpunt Milieuklachten


Klachten over water- en bodemverontreiniging, afvalstortingen, vissterfte, olielozingen, stank- en stofoverlast van fabrieken of geluidsoverlast kunt u het beste telefonisch melden bij de Milieuklachtenlijn (0592) 36 53 03.

Het Meldpunt Milieuklachten is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. De provincie Drenthe neemt uw klacht aan en draagt deze indien nodig over aan de betreffende gemeente of het waterschap.

Het werk van de krijgsmacht kan voor overlast zorgen. Bijvoorbeeld tijdens oefeningen of in het verkeer. U kunt dan een klacht indienen, in geval van schade een schadeclaim. Ook het gedrag van medewerkers kan reden zijn voor een klacht of melding van ongewenst gedrag.

Wat te doen bij minder spoedeisende klachten?

Als u een minder spoedeisende klacht heeft over bijvoorbeeld één van de volgende onderwerpen kunt u deze melden bij de provincie via het klachtenformulier.

  • lawaai, stank en vervuiling afkomstig van bedrijven. Als het bedrijf niet tot het provinciaal bevoegd gezag behoort, zorgen wij ervoor dat de melding bij het juiste bevoegd gezag terechtkomt;
  • ontgrondingen;
  • onregelmatigheden in de natuur (flora en fauna), bijvoorbeeld illegale kap en illegaal jagen of afvalstort;
  • hygiëne en veiligheid van zwemplaatsen (oppervlaktewater);
  • als de bevoegdheden niet duidelijk zijn kunt u de milieuklachtenlijn van de provincie bellen (0592) 36 53 03.

Wanneer belt u naar de politie?

  • bijvoorbeeld bij conflictsituaties, (geluids)overlast van omwonenden, bedreigingen, etc.;
  • in gevaarlijke situaties;
  • in levensbedreigende situaties moet u altijd 112 bellen.

Hoe zit het met mijn gegevens en privacy?

Bij een telefonische klacht wordt uw naam en adres gevraagd. Dat kan nodig zijn voor meer informatie, maar u kunt dan ook worden geïnformeerd over de afhandeling van de klacht. U kunt vragen uw persoonlijke gegevens geheim te houden. In dat geval worden uw gegevens niet aan derden verstrekt.

De snelheid van afhandeling van de klacht hangt samen met de aard en complexiteit ervan. Via milieuklachten@drenthe.nl kunt u een klacht doorgeven wanneer het invullen van het klachtenformulier niet mogelijk is.

Meldingenloket vliegverkeer Groningen Airport Eelde

Ondervindt u hinder van vliegbewegingen op, van en/of naar Groningen Airport Eelde dan kunt u een melding indienen bij het Meldingenloket vliegverkeer GAE.


Milieuklacht indienen

U kunt uw milieuklacht telefonisch doorgeven via het telefoonnummer (0592) 36 53 03. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Voor minder spoedeisende klachten kunt u gebruik maken van ons digitale formulier.