Meldingen wegen en vaarwegen


Wilt u iets melden?

Is er iets niet in orde op of bij de openbare wegen en vaarwegen van de provincie Drenthe? Dan kunt u dat melden door het online formulier in te vullen.
 
De provincie Drenthe beheert de provinciale wegen en vaarwegen. Daarbij horen ook fietspaden, bermen, begroeiing, bruggen, viaducten, openbare verlichting, verkeersborden, fietspaden en faunavoorzieningen (tunnels, afrastering).
 
Heeft u iets gezien dat niet in orde is, bijvoorbeeld een lichtmast die het niet doet, een gat in het wegdek, een aangereden dier of struiken die over het fietspad hangen? U kunt dat hier melden.
 
Bij spoedgevallen die levensbedreigend zijn kunt u 112 bellen.
Voor milieuklachten verzoeken wij u contact op te nemen met de Milieuklachtenlijn: (0592) 36 53 03 of het Meldingsformulier Centraal Meldpunt Milieuklachten provincie Drenthe invullen. Het gaat om klachten over bijvoorbeeld geluid, stank of bodemvervuiling.

Behandeling van uw melding

Als wij uw melding hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd op het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Meldingen worden binnen 48 uur in behandeling genomen. Uw melding wordt niet in het weekend gelezen. Spoedeisende meldingen die via 112 binnenkomen, worden altijd afgehandeld.

Eén loket

Blijkt het zo te zijn dat de locatie van uw melding in beheer is bij een andere overheidsorganisatie, dan zorgen wij dat de melding op de juiste plek terecht komt. De afhandeling verloopt dan via de betreffende overheid. Wij geven per e-mail aan u door waar we de melding naartoe hebben gestuurd.