Melding vermoeden kwetsbaarheid in provinciale informatiesystemen


De provincie Drenthe hecht veel waarde aan de veiligheid van haar informatiesystemen. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat er een zwakke plek aanwezig is in onze informatiesystemen. Mocht u zo’n zwakke plek aantreffen, dan hoort de provincie dat graag om de kwetsbaarheid zo snel mogelijk te kunnen repareren.

Allereerst vragen we om bij het geringste vermoeden niet verder te zoeken, omdat er dan mogelijk sprake kan zijn van een strafbaar feit, computervredebreuk ("opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan"), artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht.

Werkwijze: wat u kunt doen

  • Meld de bevinding(en) zo snel mogelijk na de constatering door contact met ons op te nemen viahet algemene contactformulier;
  • Beschrijf zo duidelijk mogelijk hoe het probleem is gevonden en kan worden gereproduceerd;
  • Laat een e-mailadres of telefoonnummer achter of meld anoniem bij het NCSC;
  • Ga verantwoordelijk om met uw kennis, deel het niet met andere totdat het is opgelost;
  • Verricht geen handelingen die verder gaan dan de kwetsbaarheid aan te tonen en kopieer niet meer dan nodig;
  • Maak geen gebruik van potentieel destructieve technieken als brute force, DDOS, malware of andere geforceerde toegang tot de systemen.

Hebben we de melding binnen, dan nemen we binnen 48 kantooruren contact op per mail of telefoon.

Belangrijk om te weten

  • Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan dan worden er in principe juridische consequenties verbonden aan de melding (conform artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht, dan wel artikel 144a van het Wetboek van Strafrecht BES);
  • Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld en de persoonlijke gegevens worden niet zonder toestemming aan derden doorgegeven, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is;
  • In overleg kan, indien gewenst, uw naam worden vermeld als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid

Tot slot biedt de provincie Drenthe als dank voor uw hulp een passende blijk van waardering.