Jaarverslag 2018 commissaris van de Koning Jetta Klijnsma

Het eerste volledige jaar van Jetta Klijnsma als commissaris van de Koning in Drenthe zit erop. Dat vraagt om een jaarverslag. In het jaarverslag vind je een greep uit haar ontmoetingen en werkzaamheden van afgelopen jaar. Kijk mee over haar schouder en ga op reis door Drenthe.

Resultaten bestuursperiode 2015-2019 in één oogopslag

Aan het begin van deze bestuursperiode hebben we onze ambities verwoord in het collegeakkoord ‘Dynamisch en Ondernemend’. Nu maken we de balans op en delen we de resultaten.

Drenthe Dichtbij

De nieuwe editie van Drenthe Dichtbij is verschenen!