• Wet natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Vanaf dat moment regelt de provincie de bescherming van Natura 2000 gebieden, dier- en plantensoorten en bossen via deze wet.

 • Faunaloket Drenthe

  Bij het Faunaloket Drenthe kunt u terecht voor al uw vragen rond jacht, beheer en schadebestrijding van diersoorten in Drenthe.

 • Gladheidsbestrijding

  In de winter kan het glad zijn op de wegen. Wat doet de provincie aan gladheidsbestrijding? Wanneer en waar gaat de provincie strooien?

 • Wegwerkzaamheden

  Weten waar er aan de weg wordt gewerkt? Kijk dan bij ons overzicht van provinciale wegen.

 • Meldingen wegen en vaarwegen

  Is er iets niet in orde op of bij de openbare wegen en vaarwegen van de provincie Drenthe? Dan kunt u zelf uw melding online doorgeven.

De voorzittershamer - Ga naar de website van Provinciale Staten
college van Gedeputeerde Staten - Meer informatie over het college van Gedeputeerde Staten

Nieuws van de provincie Drenthe

@ProvDrenthe