WInter---Grolloërveen

Prettige-feestdagen2019

Nieuwjaarstoespraak 2019 commissaris van de Koning Jetta Klijnsma

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in het provinciehuis blikte commissaris van de Koning Jetta Klijnsma terug op de afgelopen collegeperiode. Daarnaast riep ze op om te gaan stemmen in maart voor de provinciale verkiezingen.

Endterm-review---banner

Resultaten bestuursperiode 2015-2019 in één oogopslag

Aan het begin van deze bestuursperiode hebben we onze ambities verwoord in het collegeakkoord ‘Dynamisch en Ondernemend’. Nu maken we de balans op en delen we de resultaten.

Drenthe-Dichtbij---december-2018

Drenthe Dichtbij

De nieuwe editie van Drenthe Dichtbij is verschenen!