Header---Balloerveld

Uitgelicht

kaart-omgevingsvisie

Omgevingsvisie Drenthe

Op 18 september worden de Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018, de ontwerp-Omgevingsverordening en het Milieueffectrapport, besproken in een vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid. Deze vergadering is speciaal bedoeld voor insprekers.

Twitter

01-cover ed 51

Drenthe Dichtbij

De nieuwe editie van Drenthe Dichtbij is verschenen!