Burgerberaad Drenthe-Wonen van start

Tijdens het burgerberaad Drenthe gaan 150 inwoners samen én met experts werken aan een advies over de toekomst van wonen in Drenthe. De volgende vragen worden voorgelegd aan de inwoners:

Waar moeten woningen komen en voor wie? En welke vormen van wonen willen we in de toekomst? De deelnemers komen tijdens het burgerberaad in vier bijeenkomsten bij elkaar.

Coalitieakkoord 2023-2027 - "Samen bouwen we Drenthe!"

In Drenthe doen we het samen. Voor een deel zoals dat in onze Drentse genen zit, met naoberschap. Maar ook op nieuwe manieren, die we gaan ontdekken samen met onze inwoners, organisaties en met Provinciale Staten. Want zoals de uitslag van de verkiezingen laat zien: de betrokkenheid van de kiezer was nog nooit zo groot.

Ga naar Drenthe Dichtbij