Economie en ondernemen


De provincie Drenthe zet zich in voor een sterke regionale economie en het creëren van toekomstbestendige werkgelegenheid. Het hebben van een baan is in onze ogen de beste garantie om mee te doen in de maatschappij. De Economische Koers Drenthe 2016-2019  is het beleidskader voor initiatieven die de provincie samen met haar partners de komende jaren wil ondernemen om de Drentse economie verder te versterken. Om de financieringsmogelijkheden voor ondernemers en projecten te vergroten, haakt de provincie daar waar mogelijk aan bij Europese programma’s.

Groene economie

Groene economie

Informatie over groene economie
Innovatie

Innovatie en digitalisering

Informatie over innovatie en digitalisering
AdobeStock_122372708

Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

Informatie over het MKB
Toekomstgerichte-landbouw

Toekomstgerichte landbouw

Informatie over toekomstgerichte landbouw
bedrijf

Vestigingsklimaat

Informatie over vestigingsklimaat in Drenthe
Gezondheidseconomie

Gezondheidseconomie

Informatie over gezondheidseconomie
Onderwijs en Arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt

Informatie over onderwijs en arbeidsmarkt

Ik ben Drents Ondernemer

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is belangrijk voor onze economie. De provincie wil Drentse ondernemers een extra steuntje in de rug bieden.