Groene economie


Door een stijgende vraag naar consumptiegoederen en een toenemende milieudruk staat de huidige manier van produceren wereldwijd steeds meer ter discussie. We staan aan de vooravond van een economische verandering. Een economie waarin we fossiele grondstoffen vervangen door grondstoffen uit plantaardige materialen (biobased economy) en waarin we bestaande producten zoveel mogelijk hergebruiken (circulaire economie). Dit vatten wij samen onder het begrip ‘groene economie’. De provincie zet hier vol op in.

Drenthe biedt een uitstekende basis voor groene economische ontwikkelingen van hoge kwaliteit. Dat komt door de aanwezigheid van een innovatieve chemiesector en maakindustrie, agribusiness en (glas)tuinbouw, samenwerking met de juiste kennisinstellingen en logistieke mogelijkheden.

Groene Economische Agenda

De Groene Economische Agenda geeft de invulling aan het groene aspect van onze missie: samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact. De uitdagingen zijn duidelijk. Grote opgaven op het gebied van klimaat en milieu hebben directe invloed op onze economie.

Je kunt er als bedrijf niet meer omheen dat je moet meebewegen met de huidige ontwikkelingen. Tegelijkertijd bieden deze opgaven en transities ook grote kansen voor ons bedrijfsleven! Bestaande markten transformeren en er ontstaan nieuwe markten. Daarom is het zo belangrijk dat we juist nu innoveren en inzetten op de vergroening van de economie.

Lees de Groene Economische Agenda >

Biobased Economy Drenthe

De Biobased Economy, een economie gebaseerd op groene grondstoffen. De provincie Drenthe is er van overtuigd dat dit de enige weg is naar een duurzame toekomst. In Drenthe werkt men volop aan deze nieuwe economie.

Partners in de groene economie

Ik Ben Drents Ondernemer ondersteunt het gehele mkb op de thema's: vergroenen, groeien, financieren, innoveren, exporteren en digitalisering.

NICE is jouw partner in de circulaire verandering. Ze verbindt ondernemers, beleidsmakers en studenten om samen impact te leren maken.

Chemport vertegenwoordigt het Noord-Nederlandse ecosysteem rond groene chemie en materialen. Ze ondersteunt, voert acquisitie en profileert het ecosysteem.

Greenwise Campus is een regionaal kennisknooppunt. Hier komen kennis, onderwijs en bedrijvigheid samen voor een slimme en duurzame toekomst.

Voorbeelden uit de groene economie

Nieuws over groene economie

Er zijn helaas geen resultaten.