Bouwen, wonen en leefomgeving


Op deze pagina's is informatie te vinden over de onderwerpen met betrekking tot bouwen, wonen en leefomgeving.

Bevolkingsprognose

Provinciale bevolkingsprognose 2015- 2040

Natuurlijk Platteland

Info over Natuurlijk Platteland

Omgevingsvisie

Informatie over de Omgevingsvisie Drenthe

Plattelandsontwikkelings-programma

Info over het plattelandsontwikkelingsprogramma

Snel internet in Drenthe

Informatie over breedband

Toekomstbestendig wonen

Meer informatie over toekomstbestendig wonen in Drenthe
Header omgevingswet

Omgevingswet

Informatie over de nieuwe omgevingswet

Sterke steden en vitale dorpen​

Meer over de Retailagenda en centrumontwikkeling in Drenthe​

Klimaatadaptatie

Informatie over klimaatverandering

Omgevingsvisie Drenthe 2018

Op 3 oktober 2018 zijn door Provinciale Staten de Omgevingsvisie Drenthe 2018 en de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 vastgesteld. Met de vaststelling is het proces van de revisie van de omgevingsvisie afgerond. Tijdens dit proces zijn stakeholders en andere belangenvertegenwoordigers gericht betrokken en geraadpleegd, om tot de uiteindelijke visie en verordening te kunnen komen. Zo is de Omgevingsvisie ‘op Reis’ geweest. De opbrengst hiervan is verwerkt in het Koersdocument. Hiermee is de ontwerp-visie tot stand gekomen, die tijdens de ter inzage ‘op tournee’ is geweest langs alle gemeentehuizen in Drenthe. Na de beantwoording van zienswijzen heeft Provinciale Staten de uiteindelijke visie en verordening vastgesteld.

Wet natuurbescherming

Iedereen kan bij werkzaamheden aan of rond de woning (of ander gebouw) te maken krijgen met de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt planten en dieren. Om beschermde natuurwaarden niet verloren te laten gaan, is het van belang om tijdig te onderzoeken welke maatregelen u kunt nemen en of er wellicht een ontheffing nodig is.

Drenthe maakt - Het landschap als inspiratiebron bij ruimtelijke ontwikkeling

De provincie Drenthe wil aan u laten zien hoe ons eeuwenoude landschap inspiratie kan bieden voor (uw) ruimtelijke ontwikkelingen. We willen graag ruimte bieden aan ruimtelijke ontwikkelingen. En het is ook noodzakelijk, want we staan aan de wieg van grote opgaven: klimaatverandering, duurzame energiewinning, biodiversiteit en de veranderende demografie. In de geschiedenis van de plek, de natuurwaarden en verhalen van mensen liggen de mooiste aanknopingspunten om Drenthe nog mooier en interessanter te maken.

Subsidie verwijdering asbestdaken Drenthe

De provincie Drenthe wil graag dat asbestdaken verwijderd worden. Wie in Drenthe woont kan hiervoor een speciale lening aanvragen. Hiervoor is de subsidieregeling Verwijdering Asbestdaken Drenthe, ook wel Asbestregeling Drenthe genoemd. Deze lening heeft aantrekkelijke voorwaarden en een vaste lage rente.

Kernkwaliteiten

De website Handreiking Kernkwaliteiten Drenthe is een handvat om de zes kernkwaliteiten uit de Provinciale Omgevingsvisie Drenthe te verbinden aan (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen.