Klimaatadaptatie


Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Drenthe: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Het kan nodig zijn om onze leefomgeving aan te passen aan deze weersextremen. We noemen dat ‘adaptatie’. Samen met gemeenten en waterschappen en inwoners willen we de maatregelen bepalen die getroffen moeten worden voor een klimaatbestendige leefomgeving.

Werkregio’s

De provincie Drenthe maakt onderdeel uit van 3 werkregio’s, te weten: Noordelijke Vechtstromen, Fluvius en Groningen-Noord-Drenthe. Elke werkregio, bestaande uit gemeenten en waterschappen, is gevraagd om, zonder waardeoordeel, de kwetsbaarheid voor hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen in beeld te brengen. Dit zijn de ‘stresstestkaarten’.

In 2020 organiseren de werkregio’s verschillende ontmoetingen om samen met u in gesprek te gaan over stresstestkaarten. We worden bewust van de risico’s en kunnen bepalen welke maatregelen we willen treffen