Klimaatadaptatie


Het klimaat verandert en dat merken we ook in Drenthe: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Het beste dat we kunnen doen is onze provincie klimaatbestendig maken, of beter nog: klimaatveerkrachtig. Hoe richten we ons landschap zo in, dat het minder kwetsbaar wordt voor de gevolgen van hete zomers en hevige neerslag én benutten we ook de kansen die een veranderend klimaat biedt. Dit proces noemen we ‘klimaatadaptatie’.

Samen met gemeenten en waterschappen en inwoners willen we de maatregelen bepalen die getroffen moeten worden voor een klimaatbestendige leefomgeving.

De nota Klimaatadaptatie Drenthe is een eerste gebundelde inventarisatie van onze provinciale inzet. Vanuit hier kunnen we met partners verder in gesprek.

Bekijk de nota Klimaatadaptatie Drenthe (pdf, 12 MB).

Regionale klimaatverhalen

De provincie Drenthe maakt onderdeel uit van 3 werkregio’s. Dit zijn: Noordelijke Vechtstromen, Fluvius en Groningen-Noord-Drenthe. Elke werkregio, bestaande uit gemeenten en waterschappen, is gevraagd om, zonder waardeoordeel, de kwetsbaarheid voor hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen in beeld te brengen. Dit zijn de ‘stresstestkaarten’. Met behulp van de stresstestkaarten worden bewust van de risico’s en kunnen we bepalen welke maatregelen we willen treffen. Bekijk hier de gegevens:


Subsidieregeling voor vergroenen van de tuin

Vanaf 1 maart 2023 kunnen inwoners uit de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe en Westerveld subsidie aanvragen voor het groener maken van hun tuin.