Klachten, bezwaar of melding doorgeven


De provincie Drenthe probeert u zo goed mogelijk te helpen. Ook als u een klacht heeft, als u bezwaar wilt maken of als u een melding wilt doen.

Bezwaar, beroep en zienswijzen

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie? In het besluit staat hoe u kunt reageren. In de meeste gevallen kunt u bezwaar maken of beroep instellen. Bij een voorgenomen besluit of een ontwerpbesluit kunt u reageren met een zienswijze.