De provinciale organisatie


De provincie Drenthe heeft zo’n zeshonderd mensen in dienst. Deze ambtenaren werken binnen en buiten het provinciehuis.

Ambtenaren zijn op verschillende locaties aan het werk. Meestal zijn ze te vinden in het provinciehuis. Ze maken plannen en ze adviseren en ondersteunen de gedeputeerden bij hun werk. Het resulteert in nota's, beleidsplannen, verordeningen en besluiten. Als Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten het beleid hebben goedgekeurd, zorgen de ambtenaren ervoor dat het beleid wordt uitgevoerd.

In het veld

Sommige ambtenaren werken buiten het provinciehuis. De werkzaamheden zijn heel verschillend. Denk aan het stevig maken van waterkanten of het opruimen van vervuiling. Of aan het controleren met een meetbus op geluidsoverlast. Ze zoeken ook regelmatig inwoners op om te praten over nieuwe plannen.

De directeur-secretaris

De directeur-secretaris (DS) is de hoogste ambtenaar van het provinciehuis. Zij is de belangrijkste adviseur van het college van Gedeputeerde Staten. De DS zorgt ervoor dat de besluiten van het college door de ambtelijke organisatie worden voorbereid en uitgevoerd. De handtekening van de DS staat, samen met die van de commissaris van de Koning, op alle belangrijke brieven van de provincie.

Statengriffie

De Statengriffie is een zelfstandige eenheid binnen de provincie Drenthe. De Statengriffie valt direct onder de verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. Deze eenheid, onder leiding van de statengriffier, zorgt ervoor dat de leden van Provinciale Staten hun werk goed kunnen doen. De medewerkers van de griffie verzorgen alle hiervoor benodigde werkzaamheden. Denk aan logistiek, administratie, organisatie en communicatie.

Verder vindt procesondersteuning plaats en geven griffiemedewerkers advies op verschillende terreinen. Ze maken korte analyses en stellen panelonderzoeken op. Ook organiseren zij Statenontmoetingen en excursies.