Verkeer en vervoer


Iedereen heeft het recht om zich te verplaatsen en daarbij streven we naar duurzaamheid en veiligheid. Met het Mobiliteitsprogramma 2021-2030 (pdf, 7.9 MB) werkt de provincie Drenthe aan een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto, in een veilige omgeving. Hierdoor wordt Drenthe een aantrekkelijke vestigingsplaats, wordt de economie versterkt en stimuleren we een duurzame leefomgeving. Onze focus ligt tot 2030 op 5 pijlers. Op deze pagina vindt u ook informatie over provinciale wegen, vaarwegen en luchtvaart.

Toegankelijke en veilige bereikbaarheid

In Drenthe moeten voorzieningen bereikbaar zijn en men moet zich veilig voelen in het verkeer.

Mobiliteit op maat

In Drenthe verbinden we diverse vormen van mobiliteit met moderne knooppunten: 'hubs'.

Fiets als duurzaam alternatief

Drenthe, dé fietsprovincie. De komende jaren willen we 20% meer fietskilometers in Drenthe.

Een adequaat netwerk van openbaar vervoer.

Het Openbaar Vervoer (OV) is en blijft belangrijk in Drenthe. Daarom blijven we investeren.

Duurzame oplossingen en innovatie

In het kader van de klimaatafspraken reist Drenthe vanaf 2050 met zero emissie.

Wegen en werkzaamheden

Onze Drentse wegen en werkzaamheden.

Varen in Drenthe

Onze Drentse vaarwegen.

Luchtvaart

Ons luchtvaartbeleid.