Luchtvaart


In de Beleidsnota luchtvaart staat het luchtvaartbeleid van de provincie Drenthe. In sommige gevallen mag de provincie andere regels toestaan dan in de beleidsnota staan. In hoofdstuk vijf van de nota staan een aantal belangrijke zaken

Hoofdstuk vijf van de Beleidsnota luchtvaart gaat over twee zaken. Het gaat over aanvragen die gaan over luchtvaartregelingen en luchtvaartbesluiten. En het gaat over aanvragen voor vrijstelling van de Wet luchtvaart. Een aanvraag moet worden gedaan bij de provincie Drenthe. Gedeputeerde Staten neemt een beslissing over de aanvraag.

Aanvragen Luchthavenregelingen en luchthavenbesluiten

Hiervoor kunt u een afspraak maken met het team VTH van de provincie Drenthe.

Aanvragen ontheffing Wet luchtvaart

In de Wet luchtvaart staat dat het niet mag om met een luchtvaartuig op te stijgen of te landen ergens anders dan op een officieel vliegveld. Dit verbod geldt niet voor bijvoorbeeld:

 • luchtballonnen
 • traumahelikopters die gebruikt worden bij dringende zaken
 • drones die niet zwaarder zijn dan 25 kilogram

Voor andere luchtvaartuigen (op grond van artikel 21 van het Besluit burgerluchthavens) kan het college van Gedeputeerde Staten het goed vinden dat er niet op een officieel vliegveld wordt opgestegen of geland. Ze verlenen dan een ontheffing. Dit mag Gedeputeerde Staten doen op grond van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart. Het gaat dan om deze luchtvaartuigen:

 • helikopters
 • vrije ballonnen bestemd en ingericht voor vluchten met bemanning
 • zweeftoestellen
 • micro light aerplanes
 • luchtvaartuigen zonder bemanning (RPAS/Drones) met een gewicht tussen 25 en 150 kilogram
 • vliegtuigen die meedoen aan een luchtvaartshow
 • watervliegtuigen
 • landbouwluchtvaartuigen
 • luchtschepen die bij standaard druk op zeeniveau in volle toestand langer zijn dan 5 meter of een inhoud hebben van meer dan 4 kubieke meter.

Beleidsregel TUG-ontheffing

Vrijstelling voor een van de luchtvaartuigen die hierboven staan, noemen we ‘ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart’. In het kort heet dit een TUG-ontheffing. Als een vrijstelling wordt aangevraagd, gebruikt Gedeputeerde Staten een beleidsregel om dit bepalen of het kan. Dit is de beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart. Hierin staan twee soorten vrijstellingen, de locatie gebonden ontheffing en de generieke ontheffing.

Voor deze vrijstellingen is afgesproken dat Gedeputeerde Staten binnen vier weken moet aangeven of het wel of niet mag. Deze tijd gaat in vanaf het moment dat de vrijstelling is aangevraagd. Een gebied in de provincie hoort altijd bij een gemeente. Daarom moet Gedeputeerde Staten eerst overleggen met de burgemeester(s) van die gemeente(n) voordat ze zeggen of het wel of niet mag.

Locatie gebonden ontheffing

Dit is een vrijstelling die alleen geldt voor een bepaalde plek. Deze vrijstelling kunt u aanvragen voor:

 • evenementen
 • projecten
 • eenmalige vluchtdagen voor landingen of starts op één dag of meer dagen. Dit mag niet meer dan 12 dagen per jaar op dezelfde plek.

Generieke ontheffing

Dit is een vrijstelling die geldt voor de hele provincie. Er zijn wel een paar spelregels:

 • de vrijstelling is geldig voor twaalf maanden of minder.
 • er mag twaalf dagen of minder per jaar gebruik van worden gemaakt
 • starten en landen mag niet meer dan twee keer per dag

Voor sommige gebieden mag geen vrijstelling worden gegeven. De Natura 2000-gebieden bijvoorbeeld.

Kosten van een aanvraag voor vrijstelling Luchtvaart (legestarieven)

Als iemand een aanvraag voor vrijstelling doet, moet daarvoor worden betaald. De bedragen zijn verschillend:

 • het behandelen van een aanvraag voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.43 van de Wet Luchtvaart kost € 800,00
 • het behandelen van een aanvraag voor een generieke ontheffing (zoals bedoeld in artikel 8a.51 van de Wet Luchtvaart) kost € 160,00
 • het behandelen van een aanvraag voor een besluit zoals bedoeld in artikel 8.64 van de Wet Luchtvaart kost € 520,00.

Let op: het kan zijn dat iemand een aanvraag doet en later bedenkt dat het niet meer hoeft. Als Gedeputeerde Staten dan al bezig is met de aanvraag moet er toch een bedrag worden betaald. Dit is de helft van het bedrag wat betaald moet worden als de aanvraag wel door zou gaan.


Natura 2000-gebieden en luchtvaart

Natuurgebieden zijn voor mensen van belang voor ontspanning. Er ligt een spanningsveld tussen recreanten die daar ontspanning zoeken in de sfeer van rust en ruimte, en de groep die juist actieve ontspanning zoekt. Luchtvaartactiviteiten in natuurgebieden kunnen storend werken op de beleving van ‘rust en ruimte’ zoekende recreanten.

Aanvragen

Om een vrijstelling aan te vragen gebruikt u onze aanvraagformulieren.

Vragen over de luchtvaart in Drenthe kunt u via de telefoon of via de email stellen. Het telefoonnummer van de Frontoffice Luchtvaart is (0592) 36 55 55. Het e-mailadres is postbusluchtvaart@ruddrenthe.nl.