Cultuur, sport en vrije tijd


Op deze pagina's vindt u alle informatie over onderwerpen op het gebied van cultuur, sport en vrije tijd.

Cultuur

Informatie over het cultuurbeleid

Topsport

Beleid topsportevenementen in Drenthe

Monumenten

De provinciale monumentenlijst

Vrijetijdseconomie

Informatie over vrijetijdseconomie in Drenthe

Zwemwater

Info over zwemwaterkwaliteit van zwemplassen

Popcultuur

Popcultuur Drenthe

Ontwerp-Cultuurnota 2021-2024

Voortzetting van het huidige beleid, met accenten op provinciebrede toegankelijkheid en intensivering van samenwerking met partners. Dat is waar het college van Gedeputeerde Staten de komende jaren op het gebied van cultuur op in wil zetten. De plannen zijn verwoord in de ontwerp-Cultuurnota 2021-2024, getiteld ‘Cultuur om te delen’.

Wet natuurbescherming

Bij het organiseren van evenementen zoals een festival of hardloopwedstrijd kan het zijn dat u te maken krijgt met de aanwezigheid van beschermde dieren en planten of dat u iets wilt organiseren in een Natura 2000-gebied. Om beschermde natuurwaarden niet verloren te laten gaan, is het van belang om tijdig te onderzoeken welke maatregelen u kunt nemen en of er wellicht een vergunning nodig is.