Cultuur


Drenthe hecht grote waarde aan een goede culturele basisinfrastructuur voor een divers en laagdrempelig aanbod over de hele breedte van het culturele veld. Een belangrijk uitgangspunt voor cultuur naast de samenwerking met gemeenten voor ondersteuning van lokale initiatieven. Daarnaast is er aandacht voor:

  • laagdrempelig aanbod voor iedereen met extra aandacht voor de jeugd;
  • het vertellen van Drentse verhalen door combinatie van kunst, erfgoed en landschap;
  • samenwerken aan de groei van Drentse parels.

Uitgelicht

In 2023 was het 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh voet op Drentse bodem zette. Het onbekende hoofdstuk in de geschiedenis van Van Gogh krijgt vanaf 2023 een gezicht in Drenthe. Waarom kwam hij naar Drenthe en wat inspireerde hem? Waar heeft hij geschilderd? Het verhaal van Van Gogh wordt zichtbaar en beleefbaar gemaakt met onder andere een grote tentoonstelling over Van Goghs Drentse periode, een nieuwe beleving in het Van Gogh Huis Drenthe, muziektheaterstukken, een fietsroute en tal van lokale initiatieven.

Kunstenaars, stichtingen, verenigingen en mensen die zich bezig met community art kunnen een bijdrage aanvragen voor het maken van een nieuw cultureel project. Bekijk de regeling hier.