Cultuurparticipatie en talentontwikkeling


Cultuur is van en voor iedereen. Toch is het belangrijk om soms iets extra's te doen om iedereen te bereiken. Belangrijk doel van het provinciale beleid is dan ook dat wij culturele activiteiten voor een breed publiek toegankelijk maken en dat iedereen die dat wil moet kunnen deelnemen aan het culturele leven.

Educatie

Toegankelijkheid begint bij educatie, van jongs af aan. Als provincie willen wij in overleg met scholen en gemeenten op basis van landelijke afspraken het cultuuronderwijs in Drenthe in de komende jaren blijven stimuleren. Daarvoor geven wij:

  • Een impuls aan het succesvolle programma Cultuureducatie met Kwaliteit
  • Verbreden wij de deelname aan het project Culturele Mobiliteit.

Podium Platteland: samenwerking cultuurmakers en bewoners

Met Podium Platteland 2.0 ondersteunt de provincie Drenthe sociaal-culturele projecten waar Drenten aan mee kunnen doen. Projecten die de sociale cohesie in dorpen, buurten en wijken versterken. Cultuur als middel tegen eenzaamheid, armoede, laaggeletterdheid of werkloosheid of als bijdrage aan inclusie (iedereen doet mee). Een gezamenlijke beeldentuin, een verhalenproject, film, theaterstuk, tentoonstelling of wat dan ook. Het project versterkt de leefbaarheid door cultuur te brengen op plekken waar dit niet vanzelfsprekend is. Cultuurmakers kunnen subsidie aanvragen voor projecten. Kijk voor meer informatie op de website van Podium Platteland.

Talentontwikkeling

Wij willen ook in de toekomst talenten op tijd herkennen en stimu­leren, onder andere door ondersteuning van talentwedstrijden en het uitreiken van provinciale prijzen aan Drentse toptalenten. Daarnaast geven wij samen met Kunst & Cultuur nieuwe impulsen aan talenten op het gebied van urban art en popcultuur. Wij willen er met nadruk voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Daarnaast geven wij deze beleidsperiode een jaarlijkse subsidie aan amateurkoren, ensembles en orkesten die op provinciale schaal een podium bieden aan amateurtalenten van diverse leeftijden.

Meer weten over subsidiemogelijkheden? Bekijk de subsidieregeling voor Talentontwikkeling.

Cultuurprijzen

Benieuwd welke cultuurprijzen er worden uitgereikt in Drenthe? Kijk op de website van Cultuurprijzen Drenthe.