In het najaar worden de drie Drentse Cultuurprijzen uitgereikt.

Culturele Prijs van Drenthe

De provincie Drenthe reikt één keer in de twee jaar de Culturele Prijs van Drenthe uit. Dit is een oeuvreprijs voor een persoon, groep of instelling die bijzondere verdiensten heeft geleverd op cultureel gebied in Drenthe.

Drentse Talentprijs Cultuur

In 2020 reikt Stichting Kunst & Cultuur (K&C) voor de tiende keer de Drentse Talentprijs Cultuur uit. De prijs wordt toegekend aan een getalenteerd persoon of groep die een bijzondere, artistieke prestatie heeft geleverd in het kalenderjaar 2019 en de potentie heeft zich verder te ontwikkelen en landelijk door te breken.

Drentse Anjer Prijs

De Drentse Anjer Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds is bedoeld voor culturele organisatoren die een bijdrage leveren of een belangrijke impuls geven aan het culturele klimaat van Drenthe. Bij de keuze van een winnaar kijken we naar uitzonderlijke prestaties van de instelling of groep in het voorgaande seizoen(en). Hierbij let de vakjury op het bereik en de kwaliteit van de prestatie.