Juryleden


Hieronder vindt u de commissieleden voor de Culturele Prijs van Drenthe die alle inzendingen beoordelen.

Annette Timmer (voorzitter)

Annette Timmer (1960) is sinds 2019 voorzitter van de adviescommissie Culturele Prijs van de provincie Drenthe. Ze studeerde Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en
was ruim 24 jaar presentator/programmamaker bij RTV Drenthe. Daar maakte ze onder meer diverse cultuurprogramma’s.

Voor Stichting literaire activiteiten in Drenthe verzorgt zij de programmering en samen met Joep van Ruiten de presentatie van De Literaire Hemel. Onder die naam interviewen zij iedere tweede vrijdag van de maand in periode oktober t/m april drie schrijvers over hun werk in café De Amer in Amen ( www.literairehemel.nl) Annette is ook projectleider van de literaire bijeenkomsten Zomerzinnen en Winterzinnen en werkt voor verschillende andere culturele stichtingen.

Sophie Timmer

Sophie Timmer is historicus, publicist en programmamaker bij RTV Drenthe, waar ze onder meer het geschiedenisprogramma ‘Drenthe Toen’ maakt. Ze studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is als auteur en redacteur verbonden aan vele historische en andere publicaties. Sophie is duo-voorzitter van de Drentse Historische Vereniging.

Job van Schaik

Job van Schaik (1965) is sinds 2003 cultuurredacteur bij Dagblad van het Noorden. Hij studeerde Nederlands en Literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (met als groot bijvak Muziekwetenschap). Hij schrijft voor de krant vooral over (klassieke) muziek, erfgoed (archeologie) en zingeving (filosofie en religie).

In 2009 verscheen de literaire biografie 'Hardloper Huizenga - Het verhaal van een vergeten wonderatleet', over een hardlopende slager uit Ruinerwold. En in 2019 publiceerde hij samen met Wouter Slob (destijds dominee in Zuidlaren) 'Van God spreken – Gesprekken over religie, geschiedenis en filosofie'.

Henk Nijkeuter

Henk Nijkeuter (1956) is literatuurhistoricus en kenner van de Nedersaksische volkscultuur. Hij studeerde Nederlands en geschiedenis aan de lerarenopleiding in Groningen en werd opgeleid tot archivaris bij de archiefschool in Den Haag. Daarna voltooide hij de studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte in het voortgezet en hoger beroepsonderwijs en als staffunctionaris bij Stichting Drentse Taol. Ook  was hij hoofd van de afdeling Collecties en Publiek bij het Drents archief te Assen, gemeentearchivaris van Assen en Rijksarchivaris in Drenthe. In 2001 promoveerde hij op het proefschrift ‘De pen gewijd aan Drenthe’s dierbren grond’: literaire bedrijvigheid in de Olde Lantschap, 1816-1956. Nijkeuter kreeg in 2004 de Culturele Prijs van Drenthe en in 2005 als eerste de streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden voor zijn studie over leven en werk van schrijver Hans Heyting. Hij heeft veel boeken geschreven over de Drentse geschiedenis en de Nedersaksische literatuur en cultuur.

Heribert Delicaat

Heribert Delicaat (1954) heeft Nederlands en Notarieel recht gestudeerd in Groningen en was notaris in de gemeente Aa en Hunze. Hij heeft lol en ervaring in het (samen met anderen) besturen van allerlei (culturele) organisaties. Hij was bestuurlijk actief bij Theater Hek van de Dam, de Peergroup, de Open Monumenten Dag Aa en Hunze en Stichting Station Noord in Groningen. Vanuit zijn belangstelling voor geschiedenis en het recht vertolkte hij jarenlang rollen in de jaarlijkse zitting van de Etstoel in Anloo. Hij is ‘Clockenlueder thoe Anlo’, draaiorgelman, molenaar en loopt in etappes naar Rome. Sinds 2018 is hij in verschillende rollen betrokken bij Coöperatie De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans.

Ankie Boomstra

Ankie Boomstra (1959) studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie specialiseerde zij zich in kunst in de openbare ruimte met bijzondere aandacht voor locatie en context; “want kunst moet uniek zijn voor een plek of situatie”.  Als projectleider bij de gemeente Groningen (Centrum Beeldende Kunst) begeleidde zij een kleine twintig jaar de totstandkoming van talrijke kunstwerken in de stad. Het beeld Ultra van kunstenares Silvia B. is daarvan de bekendste. Het beheer en behoud van de ‘kunst op straat’ behoorde ook tot haar taken, evenals het entameren van publieksactiviteiten zoals exposities, wandelroutes, publicaties en educatieve projecten.

Als zelfstandig kunsthistoricus, adviseert zij overheden maar ook private organisaties op de terreinen van beeldende kunst, kunst en cultuur in de breedte, cultureel erfgoed, stedelijke ontwikkeling en landschap. Haar producties bestaan onder andere uit kunstwerken in de openbare ruimte, exposities, beleidsvisies, projectplannen en andere publicaties over kunst en cultuur.

Eva Salomé

Eva Salomé (1980) studeerde Bouwkunde richting architectuur aan de Technische Universiteit Delft. Tijdens haar afstuderen heeft ze zich gericht op duurzame architectuur. Duurzaamheid in de vorm van tijdloosheid. Een ontwerpend onderzoek naar gebouwen die bestand zijn tegen de veranderende eisen van de maatschappij. Na haar afstuderen is Eva begonnen als architect bij KAW architecten in Groningen waar zij een aantal jaar heeft gewerkt. Na haar periode bij KAW is Eva begonnen als Architect bij Vera Yanovshtchinsky Architecten (VYA) in Scheveningen en Amsterdam. Als architect bij KAW en VYA werkte Eva  in een breed scala aan de woningbouwopgaven van omvangrijke projecten in binnenstedelijke context tot kleinere opgaven van enkele woningen. In 2010 is Eva begonnen als zelfstandig architect voor particulieren, bedrijven en overheden o.a. in de rol als adviseur van de welstand / ruimtelijke kwaliteit werkt Eva voor verschillende gemeenten. Eva zet zich breed in voor de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Deze drijfveer heeft er mede toe geleid dat ze in 2022 raadslid en fractievoorzitter werd in de gemeente de Wolden in Drenthe. In haar visie staat een gebouw altijd in de context van zijn omgeving en is daardoor onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van die omgeving. Naast haar werk als architect probeert Eva ook via de politiek een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kwaliteit van onze bebouwde omgeving.