Overzicht van winnaars van de Culturele Prijs van Drenthe.


Benieuwd wie de prijs al hebben gewonnen in de afgelopen jaren? Sinds 2009 vindt de uitreiking eens in de twee jaar plaats.

Kijk hieronder voor het overzicht van alle prijswinnaars van 1955 - heden:

1955-1960

1955-1960
jaar naam prijswinnaar reden toelichting*
1955 B. van Eijsselsteyn (auteur) vanwege zijn roman 'Verweerde stenen' en zijn proza en poëzie in het algemeen, waarin Drenthe een grote rol speelt H.J. Prakke
Toneel-vereniging Diever (amateurtoneel) topprestaties en betrokkenheid dorpsgemeenschap mw. J.M. Baronesse De Vos van Steenwijk (erelid)
Gemeentelijk Lyceum Emmen amateurtoneel door leerlingen van 'Trojaanse vrouwen' en al langer bestaande culturele belangstelling prof. dr. H. Schulte Nordholt
1956 J. Fabricius (auteur) om zijn toneelstukken vooral die hij soms ook alleen maar in Drents vertaalde H.J. Prakke
A. Boelens wegens medewerking aan herstel
van openluchtmuseum Schoonoord
G.C. Helbers
Lyceum-vereniging VESTER uit Emmen een vereniging die het culture le peil van haar leden wil ver hogen door toneeluitvoeringen en voordrachtswedstrijden mw. A.B. Wilmans-Folkertsma
1957 E.B. von Dulmen Krumpelmann (kunstschilder) nestor van Drentse schilders
Drentse programma's van radio-omroep noord (eigenlijk aan de medewerkers van dit programma) vanwege wel bewust gebruik van het Drents mw.J.J. Hogewind-De Nijs
Kleuter-school de Duivetil te Meppel school als werkgemeenschap van ouderen en jeugd
1959 Y.S. Dijkstra (architect) vanwege zijn werk
Johan Willem Frisokapel (toentertijd enige beroepsorkest in Drenthe) vanwege zijn uitvoeringen
1960 Prof. dr. A.E. van Giffen (archeoloog) maakte Drenthe tot een belangrijk oudheidkundig begrip
Prof. dr. H.J. Prakke (bij gelegenheid van afscheid als voorzitter van Drents genootschap) verdiensten op cultureel gebied
Bamboe-fluitgroepen van de Jozef Israëlsschool te Assen beloning voor prestatie en het voorbeeld stellen ervan A.B. Wilmans-Folkertsma
Afdeling Drenthe van de Nederlandse bond van plattelands-vrouwen omvangrijk werk op sociaal- cultureel gebied in de provincie Drenthe gedurende 30 jaar

*Het gaat hier om de namen van degenen die een Toelichting op de overwegingen voor de toekenning van de culturele prijs hebben gegeven tijdens de officiële uitreiking, voornamelijk leden van de adviescie culturele prijzen (voor zover uit de dossiers te achterhalen).

1961-1970

1961-1970
jaar naam prijswinnaar reden toelichting*
1963 C.A. Legro (musicus) bouwde muzikale leven in Emmen op na 1945, leidde een goed schoolorkest L. van Lier
J. Poortman (auteur) belangrijk onderzoeker van regionale Drentse cultuur H.J. Prakke (oud-lid)
Bloemen-corso Eelde belangrijke functie in plaatselijke gemeenschap W.S. Gelinck
1966 M. Eising (een bekende, typisch Drentse schrijfster), vanwege haar oeuvre Clare Lennart
(geen lid adviescie)
Mr. G.A. Bontekoe ontwerper van Drentse gemeente wapens en vlag; actief op het gebied van de Drentse geschied beoefening W.S. Gelinck
T. Vermaning (amateur-archeoloog), wetenschappelijke waarde van zijn speurwerk dr. v.d. Waals
(geen lid adviescie)
Dr. J. Naarding (posthuum) verdiensten op cultureel en wetenschappelijk terrein prof. dr. Heeroma
(geen lid adviescie)
1967 G.C. Helbers (bij afscheid als directeur van Drents museum) zijn werk voor het museum
1968 Mw. C. Nicolai-Chaillet (binnenhuis-architect),vanwege haar sociaal cultureel werk G.C. Helbers (oud lid)
Klaas Smink (kunstschilder uit Meppel), van wege zijn werk en het voorbeeld dat hij voor anderen was Fr. v.d. Veen
(geen lid adviescie)
Drents kamer-orkest (amateurorkest), kwaliteit uitvoeringen en optreden waar grote professionele orkesten niet komen D.A. Wumkes

*Het gaat hier om de namen van degenen die een Toelichting op de overwegingen voor de toekenning van de culturele prijs hebben gegeven tijdens de officiële uitreiking, voornamelijk leden van de adviescie culturele prijzen (voor zover uit de dossiers te achterhalen).

1971-1980

1971-1980
jaar naam prijswinnaar reden toelichting*
1972 P. Brandsma (provinciaal toneeladviseur) vanwege werk t.b.v. amateurtoneel S. K. Zijlstra
Vereniging " 't Aol Volk" (amateuristische folkloregroep), slaat een "brug" tussen oud en nieuw Emmen R. Reyntjes
J. Woltingschool Westerbork persoonlijkheids-vorming van leerlingen H.D. Schuth
1973 H. Boerwinkel poppenspel(er) voor volwassenen A.B. Wilmans-Folkertsma
Asser Kamerkoor (amateurkoor), prestaties op koorgebied J.J. Hogewind-De Nijs
Kindercircus "Pinkeltje" uit Hoogeveen het succes van dit amateur circus en de kwaliteit H. Morshuis
1974 Echtpaar Rensen-Oosting nieuwe en educatieve opzet van Noorderdierenpark (Emmen) S.K. Zijlstra
Hans Heyting (Drents kunstenaar en schrijver), zijn werk R. Reyntjes
Vereniging Veen- en museum dorp 't Oale Compas het feit dat dit dorp tot stand is gekomen door een enthousiaste bevolking C.F. Janssen
1975 M.T. (Max) Douwes Drentstalig radio-, schrijf en vertaalwerk R. Reyntjes
Afdeling stedebouw van de dienst gemeentewerken Emmen vorm van volkshuisvesting in Emmen H. Morshuis
1976 Ing. H.W. de Vroome (landschaps-consulent bij Staatsbosbeheer), landschaps behoud en -en beheer mw. M.H. Hollema-Eikenberg
Stichting Oeze Volk (Drents dialectblad), het werk voor Drentse streektaal J.Hollenbeek Brouwer *
(* geen lid adviescie)
1977 Roel Reyntjes (Drents schrijver), zijn werk t.b.v. aanzien Drentse streek taal L. Huizing
Drents schilders-genootschap Beeldende kunst-tentoonstellingen in Drenthe, zonder overheidssubsidie C.F. Janssen
Commissie openluchtspel Roderwolde (amateurtoneel), de geleverde prestaties waarbij Roderwolde nauw betrokken is W.C.M. v.d. Linde-Vollebregt
1978 H.D. Broekema initiator en regisseur (acteur) openluchtspel Diever, 33 jaar lang L. Huizing
Sectie Drenten in de vrömde coördinatie en stimulatie werk van de verenigingen D.i.d.V. en organisatie 2-jaarlijkse Drenten dag
Geschiedenis-werkgroep dr. Nassaucollege oorspronkelijk, ambitieus onderzoek naar Drentse geschiedenis door leerlingen H.D. Schuth
1979 C.A. de Kruif stimulerend en inspirerend werk t.b.v. provinciale bibliotheekcentrale C.F. Janssen
1980 R. Wester (musicus), als stimulator van amateurorkest (en) en -ko(o)r(en) P. van Bruggen
Ver. brede overleggroep kleine dorpen in Drenthe belangenbehartiging kleine dorpen en voorbeeld voor andere provincies Y.S. Dijkstra
Christelijk jeugdmuziekkorps "Jong Harmonie" (amateurorkest), zeer jeugdig van leeftijd, grote doorstroming naar (amateur) orkest voor volwassenen F. Haanstra

*Het gaat hier om de namen van degenen die een Toelichting op de overwegingen voor de toekenning van de culturele prijs hebben gegeven tijdens de officiële uitreiking, voornamelijk leden van de adviescie culturele prijzen (voor zover uit de dossiers te achterhalen).

1981-1990

1981-1990
jaar naam prijswinnaar reden toelichting*
1981 Bene Dubbelboer schrijver van Drents en Nederlandstalig werk, met als plaats van handeling bij voorkeur Drenthe H.D. Schuth
Stichting Volkssterrenwacht vanwege haar educatieve activiteiten, o.a. in samenwerking met Dwingeloo en Westerbork L.Huizing
Jeud- en tienerkoor van Gemengde Zangvereniging Sleen voorbeeldige jeudkoren W.C.M. Van der Linde-Vollebregt
1982 Vereniging Dorpsbelangen Exloo Organisator Festival van oude Ambachten, waarbij veel vrijwilligers worden ingeschakeld H.D. Schuth
Openbare lagere school van Balinge, klas 4,5,6 voorbeeldige deelname aan natuuronderwijs H. van Wes
1983 Gerrit Kuipers pionier van de Drentse taal en geschiedschrijving L.Huizing
1985 Stichting Milieu Rondomme belangrijke bijdrage aan gedrags verandering ten aanzien van het milieu H. van Nes
Evert Musch beeldend kunstenaar; vanwege voorbeeldige en inspirerende invloed op de Drentse samenleving L. Huizing
1986 L.H. Hadderingh (ps.Bart Veenstra, auteur) vanwege zijn Drent- en Neder- landstalig oeuvre: -voortrekken van de hedendaagse erkenning van het Drents, ook als schrijftaal -Nederlands werk - romans en kinderboeken L. Huizing
St. C. Derksen (apostel en didacticus van de Vrede)vanwege publicaties over en zijn inzet voor het vredes- onderwijs, vredesopvoeding in binnen- en buitenland G.G. Horstmann
1987 Gerard Nijenhuis voor zijn totale literaire werk en voor de wijze waarop hij weet vorm te geven aan zijn zich steeds weer vernieuwend schrijverschap H.D. Schuth
1988 Galerie Brink 7, Yde Bijna 10-jarige uitzonderlijke prestatie op het gebied van de beeldende kunst in Drenthe, speciaal voor Drentse al dan niet jonge (=aankomende) kunstenaars en kunstkopers H. Rijnierse
1989 Architecten-bureau Wouda en Van der Schaaf met zuiver architectonische mid delen en hedendaagse bouwmate- rialen en -technieken sluiten zij zich in hun typische eigen stijl op zeer vakbekwame wijze aan bij het karakter van de gebouwde omgeving S. Jantzen
1990 Marga Kool begenadigd auteur, gedreven taalactivist en geëngageerd politicus die in de jaren 1980-1990 in Drenthe vernieuwingen tot stand heeft gebracht in de Drentse taal en cultuur G.G. Horstmann
G. Kocks

*Het gaat hier om de namen van degenen die een Toelichting op de overwegingen voor de toekenning van de culturele prijs hebben gegeven tijdens de officiële uitreiking, voornamelijk leden van de adviescie culturele prijzen (voor zover uit de dossiers te achterhalen).

1991-2000

1991-2000
jaar naam prijswinnaar reden toelichting*
1991 Het Roder Jongenskoor een bijzonder koor, dat o.l.v. zijn dirigent B. Dijkstra, eclatante muzikale prestaties levert en een uitstraling heeft op en voorbeeldfunctie voor de schooljeugd waar het gaat om zingen/muziekonderwijs E. Veenhoff
1992 Harry Muskee vanwege zijn verdiensten als bluesmusicus, componist en tekstschrijver en vanwege de emanciperende voorbeeldwerking voor de Drentse samenleving, m.n. de jongeren S. Wolters
1993 Jan Hollenbeek Brouwer vanwege zijn werkzaamheden voor de cultuur van en in Drenthe, zowel vóór als tijdens als ná zijn gedeputeerdenschap G. Schouten
1994 Lammert Huizing schrijver/ journalist/ amateur- historicus van bijzondere betekenis in/voor Drenthe G.H. Kocks
1995 Toon Wegner beeldende kunstenaar (graficus), organisator (Pro-Graph) en activist (BBK) in de Drentse beeldende kunst- wereld sinds 1969 S. Wolters
1996 Theater te Water het reizende toneelgezelschap TtW brengt in Drenthe toegankelijke en artsitiek-avontuurlijke theatervoor- stellingen, die ook gericht zijn op publieksgroepen die van huis uit geen theatergangers zijn. S. Wolters
1997 Het Drentse Boek vanwege baanbrekend werk op het gebied van streektaal en streek- historie. Als uitgever van vele publicaties en een verscheidenheid aan cult.toer. uitgaves draagt HDB bij aan de promotie en integratie van de Dr. taal en cultuur. W.J. Vuursteen
1998 Willem Stoppelenburg Als bevlogen musicus, dirigent en componist al jarenlang een belangrijke stimulator van het Dr. muziekleven. L.F. Joosten
1999 Wil ter Horst-Rep Vanwege haar verdienste op het vlak van opleiding en regie voor het amateurtheater in Drenthe. Aandacht voor drama in het basisonderwijs en de ontwikkeling van een door het rijk erkende amateurtheateropleiding in Drenthe. Als regisseur van de Shakespearespelen in Diever alsmede van een aantal maatschappijkritische voorstellingen bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van het amateurtheater in Drenthe. M. Kluivers

*Het gaat hier om de namen van degenen die een Toelichting op de overwegingen voor de toekenning van de culturele prijs hebben gegeven tijdens de officiële uitreiking, voornamelijk leden van de adviescie culturele prijzen (voor zover uit de dossiers te achterhalen).

2001-heden

2001-heden
jaar naam prijswinnaar reden toelichting*
2001 Dehullu galerie-beeldentuin Vanwege de landschappelijke invulling, de kwalitatief goede beelden en het prachtige beeldenpark. Met een zeer grote uitstraling voor Drenthe. Dehullu is harmonieus en afwisselend van opzet, wordt met continuïteit en met geëxposeerde werken van niveau beheerd en geëxploiteerd. S. Faber
2004 Henk Nijkeuter De directe relatie tussen werk van Henk Nijkeuter en de Drentse cultuur. Het heeft samen met het unieke karakter van zijn naslagwerk Geschiedenis van de Drentse literatuur, 1816 -1956 en de uitstraling daarvan voor anderen de doorslag gegeven. S. Faber
2007 Sjoerd Wagenaar Door middel van locatietheater heeft Sjoerd Wagenaar een nieuw, kwalitatief hoogstaand, element toegevoegd aan de culturele infrastructuur van Drenthe. A.R. Naarding
2010 Albert Rademaker Als vormgever beeldbepalend voor een groot aantal brochures, tijdschriften en boeken, die betrekking hebben op Drenthe. Zijn werk wordt als zeer creatief en van hoge kwaliteit betiteld. A.R. Naarding
2012 Alfred Hafkenscheid Maakt als kunstschilder indruk door authenticiteit.
Hafkenscheid heeft een stug doorzettingsvermogen, is wars van populisme of
hedonisme. Hij laat met zijn werk voortdurend zien dat het nergens anders dan in Drenthe had kunnen ontstaan.
A.R. Naarding
2014 Gerard Stout

Een groots literator, die de Drentse literatuur vanaf de jaren '90 tal van vernieuwende impulsen heeft gegeven. De jury is onder de indruk van zijn ongelooflijke schrijfdrift, veelal uitgegeven bij zijn eigen uitgeverij Ter Verpoozing."

A.R. Naarding
2016 Cor Kalfsbeek

Een van de weinige architecten, die van grote betekenis is geweest en is, voor de 20e eeuwse Drentse architectuur en het Drentse landschap. Met zijn ontwerpen voor scholen, multifunctionele centra, bibliotheken, overheidsgebouwen en woningbouw heeft hij een herkenbare bijdrage geleverd aan de Drentse en Nederlandse bouwgeschiedenis.

A.R. Naarding
2018 Harry Cock

Het werk van fotograaf Harry Cock, 'chroniqueur' van Noord-Nederland, is al jaren van grote culturele betekenis voor de provincie Drenthe. Hij heeft een omvangrijk, kwalitatief indrukwekkend oeuvre van portretten, industriële foto's, stillevens, architectuur, landschappen en het dagelijks leven. Door zijn werk voor o.a. de Volkskrant en Noorderbreedte, is het bijna dagelijks te zien.

A.R. Naarding
2020 Daniël Lohues

Daniël Lohues schrijft, maakt en produceert (film)muziek, maar is ook thuis in het theater en al jaren columnist bij Dagblad van het Noorden. En niet onbelangrijk; hij is een inspiratiebron en stimulator voor jong talent.

A. Timmer
2022 Siemen Dijstra

Het Drentse landschap inspireert Siemen Dijkstra tot razendknappe kleurenhoutsneden. Maar ook zijn zorg om de steeds groter wordende druk op dat landschap is een bron van inspiratie. Siemen Dijkstra is een geëngageerd kunstenaar

A.Timmer
Marion van den Akker

Marion heeft met Klassiek in ’t Veen bijzondere verdiensten geleverd op cultureel gebied in Drenthe. Ze heeft klassieke muziek naar een plek gebracht waar men dat niet direct verwacht. De unieke concertboerderij in Valthermond is tot ver buiten Drenthe een begrip in de (klassieke) muziekwereld.

A. Timmer

*Het gaat hier om de namen van degenen die een Toelichting op de overwegingen voorde toekenning van de culturele prijs hebben gegeven tijdens de officiële uitreiking, voornamelijk leden van de adviescie culturele prijzen (voor zover uit de dossiers te achterhalen).