Aanmelden Culturele Prijs van Drenthe


Met de Culturele Prijs van Drenthe spreekt provincie Drenthe haar waardering uit voor kunstenaars, professionals en amateurs die bijzondere verdiensten hebben geleverd op cultureel gebied in Drenthe.

De prijs bestaat uit een bedrag van 10.000 euro en een bronzen legpenning.

Voor deze prijs komen personen, groepen of instellingen in aanmerking die zich onderscheiden in één of meerdere van de volgende disciplines:

  • architectuur
  • vormgeving & design
  • beeldende kunst
  • erfgoed
  • dans
  • muziek
  • fotografie en film
  • theater
  • letteren

U kunt geen kandidaten meer aanmelden voor de Culturele Prijs van Drenthe. De aanmeldtermijn is sinds 22 december 2023 gesloten. De adviescommissie buigt zich de komende periode over alle aanmeldingen. De winnaar wordt in het voorjaar van 2024 bekend gemaakt en de uitreiking vindt plaats in april 2024.