Aanmelden Culturele Prijs van Drenthe


Met de Culturele Prijs van Drenthe spreekt provincie Drenthe haar waardering uit voor kunstenaars, professionals en amateurs die bijzondere verdiensten hebben geleverd op cultureel gebied in Drenthe.

De prijs bestaat uit een bedrag van 10.000 euro en een bronzen legpenning.

Voor deze prijs komen personen, groepen of instellingen in aanmerking die zich onderscheiden in één of meerdere van de volgende disciplines:

  • architectuur
  • vormgeving & design
  • beeldende kunst
  • erfgoed
  • dans
  • muziek
  • fotografie en film
  • theater
  • letteren

In 2026 wordt weer een culturele prijs van Drenthe uitgereikt. Aanmeldingen daarvoor kunnen in het najaar van 2025 worden ingediend op het moment dat de aanmeldperiode wordt opengesteld.