Provincie zoekt kandidaten voor Culturele Prijs van Drenthe 2024


Provincie Drenthe is op zoek naar kandidaten voor de Culturele Prijs van Drenthe 2024. Dit is een oeuvreprijs als waardering voor jarenlange prestaties in één of meerdere kunstdisciplines. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,- en een bronzen legpenning.

Een persoon, groep of instelling die een bijzondere prestatie levert op cultureel gebied in Drenthe komt in aanmerking voor de prijs. Hij of zij onderscheidt zich in één of meerdere van de volgende disciplines: architectuur, vormgeving en design, beeldende kunst, erfgoed, dans, muziek, fotografie en film, theater en letteren. De winnaar van de prijs laat zich inspireren door Drenthe en verrijkt in belangrijke mate het culturele landschap van Drenthe.

Kandidaten kunnen door iedereen in Drenthe worden aangedragen via de website www.provincie.drenthe.nl/cultuurprijzen.

Dat kan tot 23 december 2023. De adviescommissie Culturele Prijs van Drenthe beoordeelt de aanmeldingen en brengt vervolgens advies uit aan het college van Gedeputeerde Staten. Het college besluit wie de winnaar wordt en maakt de naam in het voorjaar bekend. De feestelijke prijsuitreiking, samen met de uitreiking van de Talentprijs van Kunst &Cultuur, is op maandag 15 april 2024.

De Culturele Prijs van Drenthe wordt sinds 1995 tweejaarlijks toegekend. In 2022 kreeg kunstenaar Siemen Dijkstra uit Dwingeloo de prijs. Eerder winnaars zijn o.a. zanger Daniël Lohues, fotograaf Harry Cock, architect Cor Kalfsbeek en schrijver Gerard Stout.