Zorg en onderwijs


Op deze pagina's is informatie te vinden over diverse onderwerpen rondom zorg en onderwijs.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Informatie over onderwijs en arbeidsmarkt

Gezondheidseconomie

Informatie over gezondheidseconomie

Krimp en leefbaarheid

Uitvoeringsprogramma krimp en leefbaarheid

Lang zult u wonen in Drenthe

Informatie over lang zult u wonen in Drenthe
Dementie zorglandschap (verkleind 16x9)

Drenthe Dementievriendelijk

Informatie over Drenthe Dementievriendelijk

Met veel inwoners in Drenthe gaat het goed, maar er bestaan ook verschillen. We zien in Drenthe geleidelijk een tweedeling in de samenleving ontstaan. In ons collegeakkoord 2015-2019 is als rode draad opgenomen: ‘iedereen doet mee en iedereen doet er toe’.

Film en lespakket 'Anders'

Met de internationaal bekroonde film ANDERS van Reinout Hellenthal willen CMO STAMM en de provincie Drenthe aandacht vragen voor de acceptatie van mensen die anders zijn in het algemeen en de positie van transgenders in het bijzonder. ANDERS laat de worsteling zien van de 14-jarige Alex, die zich ‘anders’ voelt en (daardoor) met zichzelf en zijn omgeving overhoop ligt.