Wonen: Voor elke Drent een (t)huis


We ervaren in Drenthe een woningtekort. Daarom zoeken we naar slimme oplossingen. Zoals meer hoogbouw in de stad, meerdere woningen op één erf of het bouwen van woningen nabij stations. We willen dat de woonplannen vóór 2025 versnellen, van idee naar realiteit. Naast nieuwbouw kijken we naar oplossingen in bestaande situaties. Samen met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en inwoners zoeken we naar manieren om dit op te lossen. Zodat uiteindelijk elke Drent een passende woning vindt. Op deze manier houden we we onze steden en dorpen leefbaar en behouden we voldoende winkels en andere voorzieningen.

Op dit moment werken we samen met gemeenten, woningcorporaties, bedrijven en inwoners aan een nieuwe Woonagenda.

Gedeputeerde Yvonne Turenhout:

We voelen de noodzaak en verantwoordelijkheid om het woningtekort aan te pakken. Daarom helpen we betaalbare woningen te realiseren voor jong en oud. Voor iedere Drent een thuis!

Impulsteam Drenthe

Het Impulsteam Wonen bestaat uit diverse experts die samen de opdracht hebben om namens de provincie Drenthe meer, andere en betere woningen in Drenthe te realiseren. Dit doet het team door gemeenten, corporaties, marktpartijen en inwoners te ondersteunen in de ontwikkeling van hun plannen.

Uitgelicht

In Drenthe komen er tot 2030 zo’n 13.000 woningen bij. Dit is een flinke opgave. Voor bijvoorbeeld starters en ouderen is het lastig om dichtbij passende woonruimte te vinden. Helemaal in de dorpen. Daarom vormen steeds meer inwoners groepjes om gezamenlijk woningen te bouwen. Dit wordt ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. Bekijk het interview met de initiatiefnemers in Vledder.

Het is nog lastig voor te stellen, maar de bedoeling is dat je straks op dit terrein, Het Havenkwartier in Assen, kunt wonen, werken en elkaar kunt ontmoeten in een groene omgeving. Eind januari spraken gedeputeerde Yvonne Turenhout en wethouder Cor Staal elkaar over dit project.

Het officiële startmoment voor het Burgerberaad Drenthe vond dinsdag 23 januari plaats in Zuidwolde. Commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, overhandigde daar persoonlijk de eerste van de 30.000 brieven met uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst aan inwoner Jouke Wijnstra.

In Drenthe kunnen acht woningbouwprojecten versneld van start gaan dankzij een bijdrage uit de Startbouwimpuls (SBI). Dat heeft Hugo de Jonge, demissionair minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, bekend gemaakt tijdens de Dag van de Volkshuisvesting.

Lang zult u wonen in Drenthe

Woont u prettig in het huis en de buurt waar u nu woont? En zou u daar nog lang willen blijven wonen? Denk er dan eens over na of u uw huis nu al veiliger en comfortabeler kunt maken. Op deze site vindt u informatie over levensloopbestendig wonen in Drenthe