Impulsteam Wonen


Impulsteam Wonen: bijdragen aan toekomstbestendig wonen in Drenthe

We leven in een prachtige provincie met veel ruimte om te wonen. Naast woningtekorten in steden en dorpen zien we ook verouderde woningen in stadswijken en in het buitengebied. En er moeten meer woningen bij in Drenthe.

Wij willen dat je goed en betaalbaar kunt wonen in Drenthe. We gaan voor voldoende en passende woningen voor jong en oud. Samen met gemeenten, corporaties en initiatiefnemers willen we zorgen voor meer balans tussen vraag en aanbod van huur- en koopwoningen, levensloopbestendig en duurzaam wonen.

Woonplannen zijn vaak complex en er zijn meerdere belanghebbenden bij betrokken. Om hieraan bij te dragen is er een provinciaal Impulsteam Wonen.

Contact

Bel met het Klant Contact Centrum via (0592) 36 55 55 of mail naar post@drenthe.nl