Wonen in Drenthe: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor starters en ouderen


In Drenthe komen er tot 2030 zo’n 13.000 woningen bij. Dit is een flinke opgave. Voor bijvoorbeeld starters en ouderen is het lastig om dichtbij passende woonruimte te vinden. Helemaal in de dorpen. Daarom vormen steeds meer inwoners groepjes om gezamenlijk woningen te bouwen. Dit wordt ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) genoemd. De provincie Drenthe adviseert nieuwe initiatieven met de eerste stappen en stelt voor extern advies en begeleiding een subsidie beschikbaar. Wat zijn de voor- en nadelen van deze woonvorm?  Ervaringsdeskundigen leggen het uit.

CPO Vledder

CPO Gees


Maak kennis met het Impulsteam Wonen: Anne van der Wiel

Namens de provincie begeleidt Anne van der Wiel startende groepen. Benieuwd hoe het Impulsteam Wonen kan helpen? Anne legt het uit.

Subsidie Collectieve wooninitiatieven

Groepen inwoners van Drenthe met concrete ideeën voor een nieuwe kleinschalige woonvorm kunnen maximaal een subsidie aanvragen van maximaal €10.000,-. De subsidie ‘Ondersteuning voor collectieve wooninitiatieven’ is geldig tot en met 2027.