Maak kennis met Anne van der Wiel van het Impulsteam Wonen


De provincie Drenthe adviseert nieuwe initiatieven met de eerste stappen en stelt voor extern advies en begeleiding een subsidie beschikbaar. Namens de provincie begeleidt Anne van der Wiel startende groepen. Wat komt hierbij kijken? En wat zijn de voordelen van een CPO? Anne legt het uit.

Wie ben je en wat doe je precies?

“Mijn naam is Anne en ik begeleid diverse gemeenten en groepen inwoners van Drenthe die concrete ideeën hebben voor kleinschalige woonvormen. Ik begeleid deze processen sinds 2020. Dit betekent dat ik de schakel ben tussen alle betrokkenen en subsidieaanvragen mag beoordelen. Dit gaat overigens niet alleen over CPO’s, maar over alle wooninitiatieven die er in Drenthe zijn.”

Wat vind je het leukste aan je werk?

“Ik heb te maken met diverse enthousiaste partijen. En hoe mooi is het dat ik kan bijdragen aan het waarmaken van de woondromen van onze inwoners? Opvallend is dat gemeenten graag de wooninitiatieven van particulieren bijstaan, maar regelmatig komt het voor dat er onvoldoende kennis of mankracht is om dit goed te kunnen doen. Gelukkig kan ik in dit soort situaties helpen. Mijn doel is vooral om betrokkenen te ontzorgen en kwalitatieve, passende ondersteuning te geven. Ik heb de kennis om dat te kunnen doen.”

Hoe ontstaat een CPO?

“Initiatieven ontstaan vaak door dorpsbelangenverenigingen die zien dat er vanuit dorpsbewoners, senioren of starters, veel vraag is naar woningen. Mensen willen graag in hun eigen dorp blijven wonen, maar een geschikte woning die voldoet aan hun wensen ontbreekt. We helpen in kaart te brengen welke bewoners interesse hebben om aan te sluiten bij een CPO. Als dit initiatief van een dorpsbelangenvereniging komt dan kloppen ze direct bij mij aan, of via de betreffende gemeente.

De provincie biedt dan ondersteuning aan die inwoners die graag in het dorp willen blijven. Wij leggen uit hoe je dit door middel van CPO kunt doen. Onze CPO-procesbegeleiders vertellen dit bij informatieavonden en zorgen ervoor dat inwoners geënthousiasmeerd worden voor het oprichten van een CPO. Er wordt vervolgens een CPO-vereniging opgericht om met andere inwoners gezamenlijke woningen te bouwen. De vereniging kan na oprichting terecht bij provincie voor subsidie voor passende projectbegeleiding, hulp en ondersteuning.

Voor wie is een CPO interessant?

“Door woningen in CPO te ontwikkelen worden woningen en buurten gecreëerd voor en door de eigen inwoners. Dit kan dus iedere Drent zijn. Door zelf te ontwikkelen krijgen bewoners een woning die past bij hun eigen behoefte en situatie. Vaak wordt er dan meer geïnvesteerd in detaillering of duurzaamheid, het gaat immers om je eigen woning! Zo is de woning misschien net wat energiezuiniger of rolstoeltoegankelijk gemaakt.

Ook kunnen inwoners ervoor kiezen om op een bijzondere manier te willen samenwonen. Zo kun je met een CPO een buurt ontwikkelen waarin je met elkaar een grote moestuin onderhoudt of een grote schuur met elkaar deelt. Je kunt ruimte die je met elkaar deelt slimmer benutten.

Een voorbeeld uit de praktijk is dat een groep ouders met jonge kinderen gezamenlijk in een buurt wilden wonen waar hun jonge kinderen veilig kunnen spelen. Het bleek erg lastig om voor iedereen een plek te vinden in dezelfde straat. Door aan de slag te gaan met een CPO bleek dit idee helemaal niet onhaalbaar.”

Waar moet je rekening mee houden als je kiest voor een CPO?

“Bij een CPO heeft niet de projectontwikkelaar of makelaar de touwtjes in handen, maar doen de initiatiefnemers het allemaal zelf. Hierdoor ben je betrokken bij elke stap van het bouwproces. Dit traject duurt daarom voor je gevoel langer en kost meer tijd dan wanneer je een huis koopt en de sleutel overhandigd krijgt. Er moeten vele stappen doorlopen worden.

Wie zich verenigt in zo'n CPO kan deskundige adviezen gebruiken. Want hoeveel je misschien ook denkt te weten over een bouwproces, is het goed om een onafhankelijk CPO-begeleider in te huren die de groep helpt om op de juiste momenten over de juiste dingen na te denken en besluiten te nemen. Zo kan deze begeleider een voorstel voor een kostenverdeelsleutel maken zodat helder is waar je financieel rekening mee moet houden. Ook kan deze adviseur helpen om de gemeentelijke processen begrijpelijk te maken. Tot slot kan bij het nemen van moeilijke beslissingen is het goed een objectief adviseur te hebben, daar is de CPO-procesbegeleider ook voor.

Ondanks dat het proces voor je gevoel veel langer duurt omdat e er al vanaf het begin bij betrokken bent, ben je bij afronding van de CPO wel honderd procent verzekerd dat de woning van jou is. Bij het begin van een nieuwbouwproject of bij het bieden op een huis is het nooit vanzelfsprekend dat je de woning die je wilt hebben ook daadwerkelijk krijgt.”

Wat zijn de voor- en nadelen van een CPO?

“Een wooninitiatief realiseren is een mooie, maar vooral ook een tijdrovende klus. Dat kan voor sommigen een nadeel zijn. Het ontbreken van die projectontwikkelaar betekent dat er zaken geregeld moeten worden. Daar heb je die CPO voor. En dat proces biedt vooral veel voordelen! Samen onderzoeken de verenigingsleden welk type woningen men graag wil realiseren. Dit kunnen verschillende woningen zijn. Dit is afhankelijk van wensen en budget, maar dit staat iedereen vrij.

Binnen de CPO worden kleine werkgroepen opgericht die zich allemaal bezighouden met een specifiek onderdeel van het ontwikkelproces. Zo houdt de ene groep zich bezig met het selecteren van een architect, en de andere verdiept zich in de duurzaamheidsmogelijkheden. Doordat een groep samen optrekt, kan iedereen zijn of haar eigen talenten inzetten en een gelijkwaardige bijdrage leveren binnen de CPO. Je trekt meteen op met nieuwe buurtgenoten, hierdoor kom je te wonen op een plek waar iedereen elkaar al kent, dat scheelt tien jaar buurtbarbequen!  En voor gemeente en omwonenden is een CPO-ontwikkeling een garantie op zeer betrokken inwoners.

Doordat je samen een CPO vormt, is het dus ook mogelijk om kosten te delen. Als je individueel een kavel moet kopen, dan moet je deze kosten ook zelf dragen. Een gezamenlijke kavel wordt samengedragen, waardoor het ontwikkelen van een woning in een CPO ook haalbaar is voor huishoudens met een kleiner budget. En misschien wel het grootste voordeel van CPO? De zekerheid dat de woningen die in jouw dorp worden gebouwd ook voor jou en je CPO-genoten zijn.

Hoe kunnen de inwoners hulp van de provincie inschakelen?

“De provincie biedt eigenlijk alle hulp je die maar kunt wensen. We ondersteunen CPO-initiatieven, met subsidie om zelf een procesbegeleider in te huren om samen de haalbaarheid van de plannen te onderzoeken en met een renteloze lening om een deel van de kosten van de planfase te kunnen financieren.

Daarnaast wil ik inwoners uitnodigen om mij te mailen als ze een goed idee hebben voor een wooninitiatief. Ik sta klaar om vragen te beantwoorden of om mee te denken. Lees verder voor meer informatie.”


Impulsteam Wonen