Provincie helpt collectieve wooninitiatieven in Drenthe op weg


Groepen inwoners van Drenthe met concrete ideeën voor een nieuwe kleinschalige woonvorm, kunnen hiervoor een subsidie aanvragen van maximaal €10.000,-. De provincie Drenthe heeft namelijk besloten om de subsidie ‘Ondersteuning voor collectieve wooninitiatieven’ (CPO) te verlengen tot en met 2027. Daarnaast biedt de regeling de mogelijkheid tot het aanvragen van een renteloze lening van maximaal € 50.000,-- in de ontwikkelfase van een wooninitiatief. Hier kunnen bijvoorbeeld de kosten van een architect of het opstellen van een programma van eisen mee betaald worden. Het gaat om €2.500,-- per woning.

Gedeputeerde Yvonne Turenhout: “Met het vervolg van deze subsidieregeling willen we inwoners helpen om hun ideeën voor een nieuwe woonvorm een stap verder te brengen. Daarmee zorgen we dat inwoners op een prettige manier kunnen (blijven) wonen op een manier die zij willen”.

Provinciaal Impulsteam Wonen

De afgelopen vier jaar hebben ruim 70 wooninitiatieven gebruikt gemaakt van de ondersteuning die de provincie aan wooninitiatieven biedt. Het provinciaal Impulsteam Wonen hielp hen in de vorm van procesbegeleiding, het meedenken over een projectplan en het in contact brengen met de juiste partijen. Een mooi voorbeeld van een CPO is CPO Buddingewold in Ruinerwold. Initiatiefnemers en (oud) inwoners Natascha Koestal, Gert Ekkelenkamp en Wim Slomp zijn van plan 11 woningen te realiseren in de dorpskern van Ruinerwold. Wim Slomp: “Op een braakliggend stuk grond willen we 1x3 onder één kap, 2x2 onder één kap en 4 vrijstaande woningen bouwen, hiervoor zoeken we nog 8 deelnemers/leden in onze CPO. We hebben de plannen gezamenlijk opgepakt en werken goed samen met de architect, gemeente en provincie. Binnenkort gaan we de plannen nader vormgeven en ook voorleggen aan de inwoners van Ruinerwold. Het is een intensief project dat tijd en doorzettingsvermogen kost, maar we zijn alle drie heel enthousiast over het proces, de regie die we kunnen voeren en we zijn enthousiast over de concept plannen die er nu liggen”.

Aanvragen en meer informatie

Via www.provincie.drenthe.nl/regelingwooninitiatieven kan de subsidie en/of lening vanaf 1 januari 2024 aangevraagd worden. Ook staan hier de voorwaarden en andere informatie over de regeling.